Plany na maj 2018r.

Uprzejmie informujemy o naszych planach organizacyjnych od 30 kwietnia do 1 czerwca 2018 r

30 kwietnia/poniedziałek/ Dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Świetlica szkolna – czynna od 6.45.– 16.00.      Sekretariat czynny  od 8.00-14.30                              
1 maja /wtorek/                         Święto Pracy. Dzień ustawowo wolny od pracy.
2 maja/środa/ Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Świetlica szkolna – czynna od 6.45.– 16.00.      Sekretariat czynny  od 8.00-14.30                              
3 maja /czwartek/                                    Święto Konstytucji 3 Maja. Dzień ustawowo wolny od pracy.
4 maja /piątek/ Szkoła pracuje zgodnie z planem.
18 maja/piątek/ Dzień otwarty dla rodziców uczniów szkoły podstawowej  klas IV – VII i gimnazjum.  Na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną podanie informacji o postępach uczniów w nauce i w zachowaniu, powiadomienie o ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu.
31maja /czwartek/                                    Boże Ciało. Dzień ustawowo wolny od pracy.
1 czerwca/piątek/ Dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum.  Świetlica szkolna – czynna od 6.45.– 16.00 .      Sekretariat czynny  od 8.00-14.30