Ogłoszenie wyników rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr  1 w Mszanie Dolnej  uprzejmie informuje:  – do klas pierwszych  szkoły podstawowej zostali przyjęci wszyscy uczniowie, szkoła posiada  jeszcze 4 wolne miejsca. – do oddziałów przedszkolnych zostały przyjęte wszystkie dzieci, szkoła posiada jeszcze 8 wolnych miejsc.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH ODBĘDZIE SIĘ 19 CZERWCA O GODZ. 15.30 W MAŁEJ SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY.

RODZICE DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH SPOTKAJĄ SIĘ  Z NAUCZYCIELAMI W DNIU ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO  – 3 WRZEŚNIA. /informacja o wyposażeniu dziecka zostanie podana na stronie internetowej szkoły do 22 czerwca 2018 r.

Proszę o złożenie w sekretariacie szkoły potwierdzenie woli  przyjęcia dziecka do szkoły lub oddziału przedszkolnego /wg zał. wzoru/

Szczegółowe informacje  pod nr  telefonu 18 33 10 101 lub osobiście w sekretariacie szkoły w godz. pracy.

Z poważaniem  Anna  Górska