Akcja „Dokarmiamy zwierzęta zimą”

Tegorocznej zimy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji „Dokarmiamy zwierzęta zimą”. Przez okres dwóch miesięcy zorganizowano zbiórkę karmy dla zwierząt. Dzieci przyniosły sporą ilość marchewki, jabłek i innych warzyw oraz siano. Następnie uczniowie klasy piątej wraz z nauczycielem przyrody, tuż przed feriami, udali się do pobliskiego zagajnika, gdzie można spotkać sarny. Na miejscu porozkładały karmę do paśników oraz obok, także siano. Wprawdzie zwierząt o tej porze nie spotkały, ale właściciel sąsiedniej posesji udostępnił kilka zdjęć będących dowodem na to, że zwierzęta podchodzą do pasieki.

Dzieci były zadowolone, że mogą w ten sposób pomóc zwierzętom przetrwać zimę.

Chcielibyśmy podziękować rodzicowi, który pomógł nam przetransportować pokarm na miejsce. Uczniowie wcześniej na zajęciach przyrody dyskutowali jaki jest cel wycieczki? oraz dlaczego należy dokarmiać zwierzęta zimą? Świadomie więc brali udział w tej akcji, wiedząc, że czynią wielką przysługę naszym „milusińskim”.

Opiekun: mgr Iwona Dudzik

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta