Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

POWRÓT  NIEZŁOMNYCH

 „Życie poświęcić warto jest tylko dla jednej idei, idei wolności. 

Jeśli walczymy i ponosimy ofiary to tylko dlatego, że chcemy właśnie żyć, 

ale żyć jako ludzie wolni, w wolnej ojczyźnie”

Kpt. Zdzisław Broński „Uskok”

Z  inicjatywy  Samorządu  Uczniowskiego  po raz pierwszy w  ZSM nr 1 w Mszanie Dolnej  zorganizowane zostały obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W przeddzień święta  obchodzonego w naszym kraju 1 marca, wszystkie klasy gimnazjalne  uczestniczyły w specjalnej lekcji historii. Uczniowie  w skupieniu wysłuchali prelekcji  pt. „Polskie powojenne podziemie niepodległościowe”, którą wygłosił zaproszony gość – dr Dariusz Gorajczyk  z  krakowskiego oddziału IPN  oraz  zapoznali się z przygotowaną przez samorząd  wystawą okolicznościową pt. „Czas Niezłomnych”. Wystawa – którą obecnie szkoła może udostępniać  zainteresowanym do wypożyczenia- prezentowana była w szkole do 3 marca także dla  rodziców  i innych gości oraz  omawiana  na wybranych lekcjach.

Niektórzy z uczniów w taki sposób  poszerzyli swoje wiadomości , a niektórzy  po raz pierwszy zapoznali się z faktami dotyczącymi  powstania podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej,  powodów i celu walki ,  trudów życia partyzanckiego. Usłyszeli o okrutnej eliminacji Niezłomnych przez komunistów  i  sposobach  skazywania ich na wieczną niepamięć.

Zapora, Łupaszka, Inka, Zapora, Bartek Orlik i inni – choć mieli zostać wyklęci z historii i pamięci –  powracają. Dzieje się tak,  choć wciąż są czynni ludzie, którym trudno przyznać, że Wyklęci walczyli o Polskę nie wchodząc w żadne układy z komunistycznymi okupantami, że to piękna, wyrazista tradycja  i  szlachetne postacie. Dziś do grona tych, co  pragną  poznawać  skrywane dotąd karty naszej trudnej historii dołącza  mszańska „ Jedynka”. To nasze pragnienie,  ale i obowiązek.  Powinność  wynikająca także z faktu, że naszym patronem jest ten, co  ukochał tę ziemię i który kochać  jej uczył i uczy po dziś dzień – Henryk Sienkiewicz. Jak nadmienił nasz prelegent pan dr Dariusz Gorajczyk,  – na powieściach Sienkiewicza wychowało się pokolenie Żołnierzy Niezłomnych. Wzory szlachetności, polskiego ducha,  oddania ojczyźnie po największą ofiarę czerpali  Wyklęci właśnie od  Sienkiewiczowskich bohaterów.

Dziś młodzi przejąć mają tę tradycję.   Jak testament …

 mgr Irena Kołodziej