Kolęda misyjna 2017r.

Jestem ogromnie wdzięczna dzieciom ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej za trud kolędowania na rzecz misji. W uroczystość Trzech Króli po Mszy św. nastąpiło rozesłanie. Dzieci w kolorowych strojach mimo dużego mrozu jaki w tym dniu panował, wyruszyły z radością, by dzielić się Dobrą Nowiną. „Mali misjonarze” bardzo dobrze zdali egzamin swojej misji, której się podjęli.

Mieszkańcy, chętnie nas przyjmowali, częstowali herbatką, ciastem i słodyczami. Mali kolędnicy cieszyli się, że w ten sposób mogą pomóc swoim rówieśnikom w krajach misyjnych.

Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które przyjęły nas do siebie i złożyli ofiarę na rzecz misji. Największe podziękowanie składam  rodzicom „małych kolędników” którym los drugiego, bezbronnego dziecka nie jest obojętny.

s. Krystyna Wiatr