Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi

,,Pięknie w Mszanie Dolnej żyć to znaczy ekologiem być”

Pod takim hasłem przystąpiliśmy w najmłodszej grupie wiekowej do obchodów Dnia Ziemi w tym roku. Jednym z zadań był udział w konkursie fotograficznym pt. “Pięknie żyć wiosną, to znaczy kochać i dbać o nasze środowisko”.

Uczniowie klas II i III z aparatami fotograficznymi wyruszyli na poszukiwanie zwiastunów wiosny i ekologicznych działań. Swoje fotografie dzieci przesyłały drogą elektroniczną do organizatora. Komisja w składzie: Monika Zarębska, Katarzyna Kaczmarczyk i Bogumiła Aleksandrowicz po owocnej dyskusji przyznała miejsca i wyróżnienia najlepszym:

I miejsce- Jakub Gocał kl. II c

II miejsce- Kinga Kubies kl. II d i Zuzanna Barda kl. II c

III miejsce- Patrycja Lampart i Mikołaj Piecyk z kl. II c

wyróżnienia- Sara Jarosz kl. II c, Szymon Habieda kl. II c, Tomasz Świerk       kl. III b, Kacper Łabuz kl. II d i Przemysław Łabuz kl. III c.

Nagrody i dyplomy zostaną rozdane na najbliższym apelu najmłodszej grupy wiekowej. Wszystkie fotografie można oglądać na wystawie, która znajduje się na I piętrze. Zapraszam.

Kolejnymi działaniami proekologicznymi były pogadanki w klasach, zajęcia edukacyjne i sprzątanie naszego najbliższego lub dalszego otoczenia. Uczniowie klas 0-I porządkowali teren wokół szkoły, a klasy II i III obszar poza szkołą. Niektórzy uczniowie brali też udział w osiedlowych akcjach sprzątania świata.

Nasze zaangażowanie w obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi podnosi świadomość młodego człowieka, że działania ekologiczne służą każdemu z nas.

mgr Barbara Wyrzuc