Z mszańskiej “jedynki” wprost na UJ

Z mszańskiej „jedynki” wprost na UJ, czyli powitanie wiosny z sukcesami

Na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie marzec jest Miesiącem Języka Ojczystego. Z tej okazji ogłoszono konkurs o charakterze ogólnopolskim, kierowany do mieszkańców Małopolski. Miał on na celu promowanie gwary i  zwyczajów Małopolski i odbywał się pod patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do udziału w tym konkursie przygotowywały się pilnie dwie uczennice ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej: Anna Łysek z klasy VIA i Aleksandra Sentyrz, uczennica klasy IIIC .  Po przesłaniu prac konkursowych w postaci oryginalnych nagranych monologów, organizatorzy poinformowali, że Aleksandra Sentyrz znalazła się wśród zwycięzców konkursu na gadkę, zdobywając wyróżnienie. Wręczenie nagród odbyło się 21.03.2016r. w gmachu Instytutu Filologii Polskiej UJ, gdzie Ola wygłosiła swoją gadkę w obecności Jury i wyróżnionych uczestników konkursu. Gratulujemy Oli sukcesu i pięknych nagród. Cieszymy się, że nasza uczennica, najmłodsza uczestniczka konkursu, w murach najstarszego polskiego uniwersytetu zaprezentowała naszą gwarę, piękny strój zagórzański oraz cząstkę tego, czego w naszej szkole się uczymy i co pielęgnujemy w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „My Zagórzanie – wybrane zwyczaje i obrzędy”. Gratulacje kierujemy do rodziców Oli  i do pani mgr Marii Szczypki za przygotowanie uczennicy do konkursu.  Dziękujemy Ani Łysek za udział w konkursie, pani Barbarze Stożek za przygotowanie Ani do występu oraz pani mgr Sylwii Puch za czas spędzony przy nagrywaniu konkursowego materiału uczennic.

Gratulujemy sukcesu pani Barbarze Stożek, twórczyni ludowej  naszej „małej Ojczyzny”, która  zajęła  I miejsce  w konkursie  propagując gwarę i piękny strój zagórzański.

                                                                                   Anna Górska  – dyrektor ZSM Nr1