E-podręczniki

Dyrektor szkoły informuje o możliwości korzystania z darmowych e-podręczników znajdujących się na stronie

www.epodreczniki.pl