• ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2023/24 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1

  W piątek, 21 czerwca o godz. 8:30 Msza św. dziękczynna w kościele Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej  dla uczniów klas  O-VIII, rodziców i pracowników szkoły.

  O godz. 10.00, w Hali Sportowej odbędzie się uroczysta akademia z okazji pożegnania Absolwentów i zakończeniu roku szkolnego 2023/24. Po akademii, spotkania z wychowawcami klas.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

   

 • Organizacja pracy szkoły w dniach 30.05- 31.05.2024r.

  30 maja
  (czwartek)

  Boże Ciało

  31 maja
  (piątek)

  SEKRETARIAT SZKOŁY-  CZYNNY od 8:00-15:00

  Dzień wolny dla szkoły podstawowej
  Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30.
  (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej).
  Oddział  przedszkolny – dyżur

 • ORGANIZACJA EGZAMINU OŚMIOKLASISTY

  Bardzo prosimy
  o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi przebiegu egzaminu.

   

  Harmonogram egzaminów.

  W terminie głównym
  1. język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

   

  Czas trwania egzaminów z poszczególnych części:

  język polski 120 minut, dla uczniów uprawnionych do przedłużenia czasu do 180

  9:00 – 11.00 (przedłużony czas do 12.00)

  matematyka 100 minut dla uczniów uprawnionych do przedłużenia czasu do 150

  9:00 – 10.40 (przedłużony czas do 11.30)

  język angielski 90 minut dla uczniów uprawnionych do przedłużenia czasu do 135

  9:00 – 10.30 (przedłużony czas do 11.15)

   

  Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty i przekazania zaświadczeń do 3 lipca 2024 r.

   

  Przybory z których mogą korzystać zdający na egzaminie.

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). UWAGA! Nie wolno używać długopisów z atramentem, który można wymazać ponieważ w świetle czytników elektronicznych atrament jest niewidoczny.
  2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

  Szczegółowa organizacja egzaminów
  w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Mszanie Dolnej.

  OBOWIĄZUJE STRÓJ APELOWY.

  1. We wtorek 14 maja i w środę 15 maja uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.20

  Uczniowie ustawiają się w kolejce wg listy uczniów w dzienniku lekcyjnym.

  1. Uczniowie będą proszeni imiennie o podejście do nauczycieli z komisji.
  2. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela szkoły.
  3. W wyznaczonym miejscu będzie można zostawić plecak, telefon, zegarek z dostępem do Internetu i ubranie wierzchnie.
  4. Każdy uczeń będzie losował numer stolika.
  5. Następnie uczeń (przy wejściu) otrzyma w koszulce zestaw kodów kreskowych. Uczeń ma obowiązek sprawdzić czy otrzymał odpowiednie kody (imię i nazwisko). Kody kreskowe będą potrzebne do przyklejenia w wyznaczonych miejscach na arkuszach egzaminacyjnych.
   UWAGA! Nie przyklejamy naklejki z imieniem i nazwiskiem.
  6. Po tych czynnościach należy przejść do wylosowanego stolika.
  7. Do sali uczeń może wnieść przybory do pisania, chusteczki higieniczne i małą butelkę wody. Butelkę wody ustawia na podłodze z boku stolika.
  8. Nie wolno do sali wnosić tel. komórkowych, korektorów, kalkulatorów, zegarków z dostępem do Internetu.
  9. Przewodnicząca/cy komisji przypomni wszystkie zasady obowiązujące podczas egzaminu.

  Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego z dwoma uczniami (lub jednym z sali jednoosobowej) ok. godz. 8.45 przychodzi do gabinetu Dyrektora po arkusze egzaminacyjne.

  1. Przewodniczący komisji 10 minut przed zakończeniem czasu pracy przypomni, o kończącym się czasie i konieczności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
  2. Po zakończeniu czasu pracy z arkuszem uczniowie otrzymują dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi.
  3. Zdający może przez podniesienie ręki zasygnalizować nauczycielowi potrzebę zadania pytania i czeka aż nauczyciel do niego podejdzie (np. wyjście to toalety, potrzebę skorzystania z zapasowego długopisu itp.).
  4. Żaden uczeń nie może zakończyć egzaminu i opuścić sali wcześniej niż po upływie godziny od rozpoczęcia egzaminu (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi).

  UWAGA! Zakończenie pracy z arkuszem uczeń sygnalizuje przez podniesienie ręki i oczekuje aż nauczyciel podejdzie i zezwoli na opuszczenie sali. Arkusz egzaminacyjny i kody kreskowe zostawia na brzegu stolika.

  1. W czwartek 16 maja uczniowie egzamin z języka angielskiego piszą w budynku szkoły. Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.20 i czekają na rozpoczęcie egzaminu przed wyznaczonymi salami na II piętrze.
  2. W wyznaczonym miejscu na korytarzu przed salą egzaminacyjną będzie można zostawić plecak, telefon i ubranie wierzchnie.

  POZOSTAŁE ZASADY NIE ZMIENIAJĄ SIĘ.

   

  WSZYSTKIM UCZNIOM ŻYCZYMY POWODZENIA!