Jak przygoda, to tylko w Warszawie!

Corocznym zwyczajem  uczniowie  klas III Gimnazjum ZSM Nr 1  w Mszanie Dolnej wraz  z opiekunami  udali się na trzydniową wycieczkę edukacyjną do Warszawy. Dnia 15.05.2017r. o godzinie 5.00  rozpoczęła się  nasza przygoda…

Pierwsze kroki młodzież naszego gimnazjum skierowała do Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum będące  hołdem złożonym walczącym  i poległym powstańcom. Charyzmatyczny przewodnik przybliżył realia wojennej Polski, nakreślił sytuację międzynarodową, a także przedstawił walkę Warszawy i zniszczenie miasta po kapitulacji. Uczniowie  obejrzeli trójwymiarowy film „Miasto ruin”, który pokazał grozę i skalę zniszczeń stolicy po II wojnie światowej. Następnie nasi gimnazjaliści udali się do budynków Sejmu, gdzie mieli okazję zwiedzić, także z pomocą przewodnika, m.in. galerię Sali Posiedzeń Sejmu, Salę Kolumnową i Korytarz Marszałkowski.

Drugiego dnia  Zwiedzanie Warszawy rozpoczęliśmy  od Placu Zamkowego, gdzie mogliśmy podziwiać Zamek Królewski i Kolumnę Zygmunta III Wazy. Zamek Królewski – niegdyś rezydencja królów i siedziba Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów – obecnie muzeum, ośrodek edukacji, kultury i sztuki, miejsce ważnych uroczystości państwowych. Po opuszczeniu zamku poszliśmy na ul. Świętojańską, gdzie mieści się Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela, następnie na Rynek Starego Miasta w centrum którego stoi   pomnik Warszawskiej Syrenki. Mieliśmy także  okazję zobaczyć zmianę warty  na Grobie Nieznanego Żołnierza. Po południu udaliśmy się na spacer po Łazienkach Królewskich. Uczestnicy wycieczki zachwycali się florą i fauną tego parku. Ostatnim odwiedzonym miejscem tego dnia był Cmentarz  na  Powązkach. Jest to wyjątkowe miejsce. Spacerując Aleją Zasłużonych zwróciliśmy uwagę na nagrobki znanych osób(sportowców, polityków ,aktorów, piosenkarzy ). Spoczywa tam  także  Aleksander Kamiński – autor książki „Kamienie na szaniec” oraz jej główni bohaterowie: Rudy (Jan Bytnar), Alek (Aleksy Dawidowski) i Zośka (Tadeusz Zawadzki), których pamięć uczciliśmy chwilą ciszy. Na koniec chwila zadumy przy Pomniku Ofiar Katastrofy Smoleńskiej.

Ostatniego dnia pojechaliśmy  do Centrum Nauki Kopernik, niewątpliwie jednego z najważniejszych punktów naszej wycieczki. Jest to wspaniały ośrodek nauki, którego misją jest rozbudzanie ciekawości, wspomaganie samodzielnego poznawania świata i uczenia się. Wszyscy mogliśmy poznawać prawa nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach.  Pobyt w stolicy zakończyliśmy w  ważnym  dla  wielu uczestników wycieczki obiekcie – Stadionie Narodowym. Są wśród naszych uczniów  kibice  piłki nożnej i wizyta na tym stadionie była spełnieniem ich marzeń. Obejrzeliśmy  strefę zawodniczą, zakamarki piłkarskiej szatni, płytę boiska oraz  można było wystąpić w roli piłkarzy w pomeczowej sali konferencyjnej.

Pogodę mieliśmy wyśmienitą, miejsce noclegowe i wyżywienie doskonałe . Młodzież pomimo zmęczenia wieczorami uczestniczyła w integracyjnych dyskotekach, ognisku, grach sportowych albo relaksowała się na huśtawkach J Uczniowie „spisali się na medal”, kultura ,wiedza, koleżeństwo i uprzejmość –wycieczka bardzo udana!

ZDJĘCIA TUTAJ

I JESZCZE TUTAJ

Opieka: Bijatowska Marta, Figura Monika , Kołodziej Irena

Spotkanie z „Rzepką” Juliana Tuwima

Dzieci z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi i z Przedszkola Językowego Happy Kids w Mszanie Dolnej 18.05.2017r. już po raz kolejny zawitały w progi  naszej szkoły. Poprzednie wizyty odbywały się w bibliotece szkolnej i przebiegały na czytaniu książek i rozmowach na temat czytelnictwa. Tym razem zaproszeni goście oraz uczniowie z klas 0, I, II, III szkoły podstawowej wraz z wychowawcami i Dyrekcją szkoły mogli obejrzeć przedstawienie pt. „Rzepka” przygotowane przez Koło Przyjaciół Biblioteki. Wszyscy pamiętamy – jak to z rzepką było… Rosła, rosła, a potem ją wyrwali i „wszyscy na siebie poupadali…”. Aktorzy z klasy VIa po tym artystycznym upadku otrzymali gromkie brawa, widać więc, że role swoje odegrali znakomicie, a wpadająca w ucho muzyka niewątpliwie dodała całości uroku. Okazuje się,  że utwór ten znany nam wszystkim z lat szkolnych bawi kolejne pokolenia czytelników i widzów.

 

                                                                                                         Krystyna Wiewiórka

Wyniki Interdyscyplinarnego konkurs matematyczno-historyczny 2017

W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Mszanie Dolnej został przeprowadzony pierwszy etap „Interdyscyplinarnego konkursu matematyczno – historycznego”, w którym wzięło udział 24 uczniów klas czwartych. Konkurs ten jest przeprowadzany w naszej szkole w ramach innowacji pedagogicznej zatwierdzonej przez Kuratorium Oświaty, a jego realizacja przypada na lata 2016-2019.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy matematycznej i historycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności zarówno w dziedzinie matematyki jak i historii, a także kształtowanie samodzielnego oraz twórczego myślenia i wnioskowania; stąd w każdym zestawie zadań konkursowych znajdują się zadania typu „prawda/fałsz”.

Pytania z historii dotyczą okresu aktualnie omawianego przez uczniów i właśnie w kontekście tego okresu historycznego, specjalnie na potrzeby konkursu, powstają autorskie zadania z matematyki.

A oto finaliści pierwszego etapu „Interdyscyplinarnego konkursu matematyczno-historycznego” (uczniowie, którzy uzyskali łącznie co najmniej 70% punktów):

Lp. Imię i nazwisko ucznia Procentowy wynik z części historycznej Procentowy wynik z części matematycznej Razem
1 Małgorzata Michalak 76% 71% 73,5%
2 Patryk Wilczyński 74% 72% 73%
3 Bartosz Baniowski 80% 66% 73%
4 Filip Płoskonka 73% 68% 70,5%

 

Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez nauczycieli matematyki i historii: Monikę Jurczak-Ślagę i Małgorzatę Kołodziejską.

Zwrot wypożyczonych podręczników

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego biblioteka szkolna przypomina uczniom o obowiązku zwrotu  wypożyczonych podręczników.

Uczniowie proszeni są o  ich  przejrzenie i   przygotowanie do zwrotu. Jeżeli  podręcznik został zniszczony (poplamiony, porysowany, kartki zostały wyrwane lub zagubione), bądź jeśli uczeń zgubił  podręcznik,zobowiązany jest do zwrotu  kosztów jego zakupu.

Dołączona do podręcznika płyta CD  stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem.  Materiały ćwiczeniowe są jednorazowe i uczeń nie zwraca ich do biblioteki.

Termin zwrotu podręczników mija 14 czerwca bieżącego roku i będzie miał następujący przebieg:

  1. Nauczyciel uczący danego przedmiotu sprawdza stan podręcznika zwróconego przez ucznia danej klasy. Tak zebrane podręczniki zostają przekazane do biblioteki.
  2.  Uczeń, który zniszczył lub zagubił podręcznik zgłasza to osobiście bibliotekarzowi i zostaje poinformowany o kwocie, jaką musi zapłacić za niezwrócony podręcznik.
  3.  Zwrot podręcznika warunkuje uzyskanie wpisu na karcie obiegowej, świadczącego o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną,   co musi nastąpić przed otrzymaniem świadectwa.

Uczniowie, którzy będą nieobecni w dniu zwrotu podręcznika z danego przedmiotu, zobowiązani są do jego zwrotu bezpośrednio do biblioteki szkolnej.

Wypożyczenia podręczników na nowy rok szkolny 2017/2018 będą odbywać się po zwrocie wypożyczonych podręczników. Dotyczy to klas V i II gimnazjum (o dokładnym terminie wypożyczeń uczniowie zostaną poinformowani).  Pozostałym klasom podręczniki zostaną wypożyczone na początku nowego roku szkolnego. Materiały ćwiczeniowe dla wszystkich klas zostaną wypożyczone na początku roku szkolnego.

Wszystkim uczniom naszej szkoły biblioteka szkolna przypomina również o zwrocie wypożyczonych lektur szkolnych, książek i innych dokumentów wypożyczonych ze zbiorów bibliotecznych.

Czytelnik, który zgubił lub zniszczył książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o takiej samej lub zbliżonej wartości. Dotyczy to przede wszystkim klas, które w tym roku szkolnym kończą naukę w gimnazjum.