• Ogłoszenie Dyrektora Szkoły w sprawie rekrutacji

  Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Mszanie Dolnej w sprawie rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022.

  Sekretariat szkoły prowadzi zapisy od 1 marca do 31 marca 2021 r.                                     w godz. od 8.00 do 15.00.

  1.Do klas pierwszych szkoły podstawowej przyjmujemy dzieci z obwodu  szkoły: 

                                         –  dzieci 7-letnierocznik  2014

   –  dzieci 6 – letnie – rocznik  2015, których rodzice złożą wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie do klasy pierwszej. Warunkiem  przyjęcia dziecka jest:  – korzystanie dziecka  z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/21 albo  – dziecko posiada opinię PPP o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki.  

  2.Do oddziałów przedszkolnych przyjmujemy dzieci z terenu Miasta Mszana Dolna

  –  dzieci 6-letnie – rocznik 2015  i  dzieci 5-letnie  – rocznik 2016

  Uczniowie spoza obwodu szkoły i Miasta Mszana Dolna będą przyjmowani w miarę posiadanych miejsc, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

  Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce /dokumenty oraz w sekretariacie szkoły.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

  tel. 18 33 10 101, email: sekretariatsp1@op.pl

  ………………………………………………………………………………..

  Przychodząc do szkoły należy stosować się do zaleceń sanitarnych  wynikających z zagrożenia COVID-19.

 • Próbny egzamin dla klas ósmych

  W Szkole Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej zostaną przeprowadzone egzaminy próbne dla klas ósmych zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

  17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
  18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
  19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – język angielski

   

  Egzaminy próbne  zostaną  przeprowadzone w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu w maju 2021r. (np.  godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, czas pracy z arkuszem, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi, losowanie miejsc, kodowanie prac, dostosowania itd.).

  Diagnoza będzie przeprowadzona z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

   

  Szczegóły dotyczące przeprowadzenia egzaminów próbnych w naszej szkole będą przekazywane na bieżąco przez dziennik elektroniczny.

 • Przyjęcie pierwszoklasistów w poczet czytelników biblioteki szkolnej

  W ostatnich dniach pierwszoklasiści naszej szkoły zostali przyjęci w poczet czytelników biblioteki. Specjalnie na tę okazję została przygotowana krótka część artystyczna, dzięki której dzieci wzbogaciły swoją wiedzę o książce i bibliotece. Przeprowadzono rozmowę o konieczności właściwego obchodzenia się z książką, by mogła ona służyć innym czytelnikom. Dzieci miały możliwość przejrzenia regałów, na których znajdują się utwory dla najmłodszych.

  Na zakończenie spotkania nowi czytelnicy złożyli uroczyste ślubowanie, otrzymali zakładki oraz pamiątkowy dyplom dla klasy.

  Mamy nadzieję, że wszyscy pierwszoklasiści wiedzą, jak należy zachować się w bibliotece, potrafią samodzielnie wypożyczać książki i będą naszymi częstymi gośćmi.
  Podziękowania dla pani Kasi Kaczmarczyk ze świetlicy oraz uczennic, które gościnnie wzięły udział w nagraniu. Były to: Lena Łapka, Ola Majewska, Weronika Skiba, Ania Wsół.

                                                                                           Krystyna Wiewiórka

 • Organizacja zajęć od 15 lutego br.

  Grafika z tekstem: "Do końca lutego br. szkoły i placówki oświatowe funkcjonują na dotychczasowych zasadach"Od poniedziałku, 15 lutego br. przez najbliższe dwa tygodnie szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach. Dzieci z przedszkoli i uczniowie klas I-III szkół podstawowych, od 15 lutego nadal będą miały zajęcia stacjonarne w placówkach i w szkołach, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych do końca lutego br. uczą się zdalnie. Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek będą podejmowane pod koniec lutego.

  W Szkole Podstawowej Nr 1 obowiązują dotychczasowe procedury i zasady:

  1.Procedura nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej Nr 1 dla klas IV-VIII.

  2.Zasady funkcjonowania klas I- III w czasie pandemii obowiązujące od 18.01.2021r.

  Konsultacje dla klas ósmych planowane są na najbliższą środę (8a) i czwartek (8b). Szczegółowe informacje podawane są na bieżąco w dzienniku elektronicznym.