• Pierwszoklasiści z wizytą w szkolnej bibliotece

       Uczniowie klas pierwszych 6 listopada odwiedzili szkolną bibliotekę. Dla niektórych z nich była to pierwsza wizyta w tym miejscu.

       W czasie tego spotkania uczniowie zostali zapoznani z zasadami wypożyczania książek, mogli zobaczyć jak wygląda karta czytelnika oraz karta książki. Obejrzeli krótką prezentację na temat tego, jak powstaje książka oraz wysłuchali piosenki pt. „Mała książka-wielki człowiek”.  Świetnie poradzili sobie również  z rozwiązywaniem zagadek związanych z postaciami z bajek i baśni.

       W tym roku Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka-wielki człowiek”, której strategicznym celem jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci w różnych grupach wiekowych, przygotował  Wyprawki Czytelnicze dla dzieci rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. W skład Wyprawki Czytelniczej wchodzą: książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet. Organizatorzy tej kampanii zapraszają pierwszoklasistów do czytania zarówno samodzielnego, jak i z udziałem najbliższych.

       Nasi pierwszoklasiści właśnie podczas  spotkania w bibliotece otrzymali Wyprawki Czytelnicze, które mają pomóc im w rozbudzeniu pasji do czytania. Każdy uczeń opuścił bibliotekę z otrzymaną książką i ze słodkim upominkiem.

       Mam nadzieję, że to spotkanie zostanie w pamięci pierwszoklasistów na długi czas.

                                                                                                                                          Krystyna Wiewiórka

   

 • Ogłoszenie Dyrektora szkoły z dnia 27 listopada br.

  Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
  Nauka zdalna w szkołach przedłużona została do 3 stycznia 2021 r.

  Do 3 stycznia 2021r. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I – VIII szkół podstawowych,  oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.
  W dalszym ciągu obowiązuje Procedura nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej dla klas I-VIII ogłoszona przed 9 listopada 2020r., która jest podana w dzienniku elektronicznym oraz na stronie szkoły- w zakładce Dokumenty->Nauczanie zdalne.
  Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci (kl. I-III) osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W bibliotece szkolnej można wypożyczać lektury i inne książki w godz. pon.-czw. 8.00 – 14.00, piątek 8.00 – 13.00.
  Sekretariat szkoły czynny w godzinach pracy.
  W każdej sprawie szkolnej prosimy  o kontakt z wychowawcą klasy, z sekretariatem-  tel.18 33 10 101, e-mail:
  sekretariatsp1@op.pl.

 • Pamięci Franciszka Skupienia

  Przed Świętem Zmarłych zapaliliśmy znicze, aby uczcić pamięć Franciszka Skupienia- żołnierza poległego we wrześniu 1939 roku. Szczególną opiekę nad tym lokalnym miejscem pamięci narodowej sprawują bracia Paweł i Maciek Aksamit.                                                                                                                  

   

   

   

  Małgorzata Kołodziejska

  FOT1 FOT2 FOT3 FOT4 FOT5 FOT6

   

 • Organizacja zajęć w dniu 2 listopada br.

   

  2 listopada (poniedziałek) Dzień Zadusznych Dzień wolny dla szkoły podstawowej. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30. (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej). Oddziały przedszkolne – dyżur.