• Ogólnopolski konkurs e-WF…

  Na platformie e-wf ogłoszono konkurs, który polega na oddaniu jak największej liczby głosów na nominowane 3 lekcje – filmy. Ja wybrałem te, do których dostaliście link. Proszę o głosowanie….WIELOKROTNE!!! Liczy się liczba oddanych głosów przez daną szkołę. Dla 8 najlepszych szkół przewidziano cenne nagrody. KTO WYGRA?! „MSZAŃSKA JEDYNKA”.
  Liczę na wielkie zaangażowanie Was wszystkich, którzy otrzymali zaproszenie – link do głosowania.
  https://ewf.h1.pl/konkurs/…

  Zbigniew Stachura

 • Zwroty podręczników i książek – harmonogram

  W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego biblioteka szkolna przypomina o obowiązku zwrotu wypożyczonych podręczników i książek z biblioteki szkolnej. Nauczyciel bibliotekarz prosi o przejrzenie podręczników i przygotowanie ich do zwrotu (usunięcie foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę podręcznika). Za podręcznik  zniszczony (poplamiony, porysowany, z którego kartki zostały wyrwane) lub za podręcznik zagubiony rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zwrotu kosztów jego zakupu. Materiały ćwiczeniowe są jednorazowe i  nie trzeba zwracać ich do biblioteki.

       Zwrot wypożyczonych podręczników i książek z biblioteki będzie miał następujący przebieg

  1. Podręczniki (cały komplet-czyli wszystkie wypożyczone podręczniki z biblioteki) i książki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez bibliotekarza dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
  2. Harmonogram zwrotu podręczników i książek jest dostępny na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
  3. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.
  4. Podręczniki i książki należy przynieść w reklamówce, którą należy opisać na zewnątrz: imię i nazwisko ucznia, klasa. Dodatkowo w reklamówce należy umieścić wykaz; listę oddawanych podręczników i książek opatrzoną podpisem rodzica. Podręczniki i książki przynoszone są do szkoły – w holu będzie punkt odbioru.
  5. Oddane podręczniki i książki podlegają kwarantannie, po upływie której nauczyciel bibliotekarz dokona oceny ich stanu technicznego. W sytuacji zniszczenia rodzic/opiekun zobowiązany jest do zwrotu kosztów jego zakupu.
  6. Wypożyczenia podręczników na nowy rok szkolny 2020/2021 będą odbywać się we wrześniu.
  7. W celu kierowania pytań dotyczących podręczników i książek rodzice mogą się kontaktować z nauczycielem bibliotekarzem za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

  HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

  Prosimy, aby uczniowie/rodzice w danym dniu przychodzili zgodnie z planem, w określonych przedziałach czasowych.

   

  19 czerwca 2020r. (piątek) 8.00-10.00 Klasa 4
  10.00-12.00 Klasa 5a
  14.00-16.00 Klasa 5b

   

  22 czerwca 2020r. (poniedziałek) 8.00-10.00 Klasa 1a
  10.00-12.00 Klasa 6a
  12.00-14.00 Klasa 1b
  14.00-16.00 Klasa 8a

   

  23 czerwca 2020r. (wtorek) 8.00-10.00 Klasa 7b
  10.00-12.00 Klasa 7a
  12.00-14.00 Klasa 2b
  14.00-16.00 Klasa 5c

   

  24 czerwca 2020r. (środa) 8.00-10.00 Klasa 8b
  10.00-12.00 Klasa 6b
  12.00-14.00 Klasa 6c
  14.00-16.00 Klasa 2a

   

  25 czerwca 2020r. (czwartek) 8.00-10.00 Klasa 3a
  10.00-12.00 Klasa 3b
  12.00-14.00 Klasa 3c
  14.00-16.00 Klasa 1c

   

 • Ogłoszenie dyrektora szkoły w sprawie odbioru świadectw

  W trosce o bezpieczeństwo uczniów, w dniu 26 czerwca nie planujemy organizacji uroczystego apelu na zakończenie roku szkolnego 2019/20. Uczeń (lub Rodzic) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej może odebrać świadectwo indywidualnie lub podczas spotkania z wychowawcą klasy w dniu 26 czerwca oraz  w innych podanych terminach.

  Harmonogramu odbioru świadectw i spotkań z Wychowawcami w dniu 26 czerwca 2020 r.       (Wersja PDF)

  LP. KLASA GODZINA MIEJSCE  
  1. VIIIA 8.30 – 10.00

   

  Hala sportowa

   

  Pożegnanie absolwentów przez dyrekcję szkoły, wręczenie nagród. Spotkania z Wychowawcami  w podzielonej części hali
  2. VIIIB
  Klasa VIIIA wchodzi i wychodzi od strony ul. Konopnickiej

  Klasa VIIIB wchodzi i wychodzi od strony parkingu (kuchni)

  3. VIIA 10.15 -11.15 Hala sportowa  (1/3hali) Wejście i wyjście od strony ul. Konopnickiej
  4. VIIB 10.15 -11.15 Hala sportowa (1/3 hali) Wejście i wyjście od strony parkingu(kuchni).
  5. IVA 9.00-10.00 Mała sala gimnastyczna  w szkole Wejście i wyjście – ul. Sienkiewicza
  6. VC 9.00 -10.00 Sala plastyczna Wejście i wyjście – ul. Sienkiewicza
  7. VA 10.15 -11.15 Sala plastyczna Wejście i wyjście – ul. Sienkiewicza
  8. VB 10.15 -11.15 Mała sala gimnastyczna  w szkole Wejście i wyjście  – ul. Sienkiewicza
  9. VIA 11.30-12.30 Mała sala gimnastyczna w szkole Wejście i wyjście  – ul. Sienkiewicza
  10. VI B 11.30-12.30 Hala sportowa  (1/3 hali) Wejście i wyjście od strony ul. Konopnickiej
  11. VI C 11.30-12.30 Hala sportowa  (1/3 hali) Wejście i wyjście  od strony parkingu (kuchni).
  cd. KLASY I – III
  12. IIIA 12.45-13.45 Mała sala gimnastyczna w szkole Wejście i wyjście  – ul. Sienkiewicza
  13. IIIB 12.45-13.45 Hala sportowa (1/3 hali) Wejście i wyjście od strony ul. Konopnickiej
  14. IIIC 12.45-13.45 Hala sportowa  (1/3 hali) Wejście i wyjście od strony parkingu (kuchni).
  15. II A 14.00-14.45 Hala sportowa  (1/3 hali) Wejście i wyjście od strony ul. Konopnickiej
  16. II B 14.00-14.45 Hala sportowa   (1/3 hali) Wejście i wyjście od strony parkingu (kuchni).
  17. IA 14.15- 15.15 Mała sala gimnastyczna w szkole Wejście i wyjście ul. Sienkiewicza
  18. IB 15.00- 15.45 Hala sportowa (1/3 hali) Wejście i wyjście  od strony parkingu (kuchni).
  19. IC 15.00-15.45 Hala sportowa  (1/3 hali) Wejście i wyjście  od strony ul. Konopnickiej

   

  1. Zakończenie roku szkolnego w Oddziałach Przedszkolnych w SP-1 odbędzie się 29 czerwca( poniedziałek) w małej Sali gimnastycznej  w budynku szkoły.

  – Oddział 01 – wychowawca  P. M. Szczypka  – godz. 11.00

  – Oddział 02 – wychowawca  P. E. Adamczyk –godz. 9.00

  1. Dodatkowe terminy indywidualnego odbioru świadectw.
   • Klasy IV- VIII – poniedziałek – 29 czerwca w godz. 9.00 -11.00, podczas dyżuru Wychowawców w sali podanej  na szkolnej tablicy ogłoszeń.
   • Klasy I-III –  wtorek – 30 czerwca w godz. 9.00 -11.00,  podczas dyżuru Wychowawców w sali podanej  na szkolnej tablicy ogłoszeń.
   • Od 1 do 15 lipca w sekretariacie szkoły w godz. 9.00- 15.00

   

    1. Obowiązki Ucznia i Rodzica w dniach odbioru świadectwa.
    • Obowiązują zalecenia tj. podczas udziału w konsultacjach i zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w szkole.
    • Uczeń przynosi oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka (do pobrania: http://jedynka.mszana-dolna.pl/ /Dokumenty/
    • Korzystanie z maseczek ,odkażenie rąk przy wejściu do szkoły, hali.
    • Zachowanie wymaganej odległości społecznej.
    • Wchodzenie i wychodzenie do szkoły/hali wg godziny i podanej ulicy (strony) wejścia.
    • Rodzice mogą uczestniczyć w spotkaniu tylko w przypadku pożegnania klas ósmych i na spotkaniu kl. I-III oraz oddziałów przedszkolnych.
    1. Rodzice decydują o wyborze formy odbioru świadectwa.
    2. Obowiązkiem szkoły jest stosowanie się do procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

   

 • Jedynka po raz ósmy numerem 1 w powiecie

  Mija 12 lat od kiedy na szczeblu powiatowym wprowadzone zostało „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej” (ranking szkół). W tym roku nasza szkoła wygrywa go po raz ósmy (https://www.mos.limanowa.pl/pdf/kom/1920/punktacja-id-19-20.pdf ). Warto więc po krótce przypomnieć najważniejsze osiągnięcia sportowe uczniów w tym roku szkolnym.

  We wrześniu podczas Mistrzostw Powiatu Limanowskiego w Zalesiu w kategorii wiekowej – Igrzyska Dzieci (kl. I-VI), zarówno dziewczęta jak i chłopcy zajmują miejsca pierwsze (drużynowo). Dziewczęta w kategorii Igrzysk Młodzież Szkolnej (kl. VII-VIII) również zwyciężają. Indywidualnie tytuł mistrzowski przypada Bartoszowi Nalepie, drugie miejsce zajęła Aleksandra Cyrwus a trzecie Anna Gaweł. W sumie ośmioro uczniów znalazło się na podium.

  We wrześniowych zawodach lekkoatletycznych w Nowym Targu czterech uczniów oraz dwie sztafety stały na podium a Kamil Spórna zajął trzecie miejsce w biegu na 300m.

  1.10.2019r. w Limanowej corocznie odbywają się Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe i tutaj dziewczęta (IMS) zdobywają tytuł wicemistrzowski. 16 października chłopcy (IMS) w „halówce” zakończyli rywalizację na trzecim miejscu a dzień później dziewczęta (ID) również zdobyły brązowe medale w tej dyscyplinie sportowej. 18.10.2019r. w naszej szkole rozgrywane zostały Mistrzostwa Powiatu Limanowskiego w Szachach. Mieszana reprezentacja (dziewczęta + chłopcy) kończy zawody na trzecim miejscu.

  5 listopada po raz pierwszy rozegrano Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce 3×3. Reprezentacje dziewcząt i chłopców naszej szkoły zdobywają tytuły wicemistrzowskie.

  Już w tradycje weszła organizacja w naszej hali sportowej Powiatowego Turnieju Gier i Zabaw „Mały Mistrz”, w którym uczniowie klas I-III rywalizowali w 12 konkurencjach. Maluchy zajęły wysokie trzecie miejsce. Warto nadmienić, że jesteśmy również organizatorem tej imprezy na poziomie województwa.

  Mimo, że nie posiadamy w mieście pełnowymiarowego basenu to nie brakuje uczniów, którzy trenują w innych miejscowościach (Limanowa, Myślenice,…) i osiągają wspaniałe wyniki. Wyniki porównywalne z najlepszymi w województwie. Powiatowe zawody w pływaniu odbyły się w Limanowej 5 grudnia ubiegłego roku. Tytuły mistrzowskie zdobyli: Zofia Jania, Michał Łopata oraz Wiktor Aksamit. Mamy dwie wicemistrzowskie sztafety (6x25m i 6x50m). Dorota Walancik i Antoni Piecyk zajmują miejsca trzecie. W sumie 11 uczniów staje na podium. Byliśmy jedną z najliczniejszych reprezentacji w powiecie. Na Mistrzostwach Województwa Małopolskiego w Pływaniu Michał Łopata  zostaje wicemistrzem województwa. To jego wielki sukces, chluba dla rodziców i szkoły.

  W lutym odbywają się Mistrzostwa Powiatu Limanowskiego w Narciarstwie Alpejskim. Startowało 43 uczniów naszej szkoły. II miejsce zajęła Amelia Antosz, także II miejsce dla Mateusza Dziedziny oraz II miejsce w punktacji drużynowej chłopców. W rywalizacji zapisali się również Małgorzata Sobuń trzecia zawodniczka w powiecie oraz Jan Gocał, który zajął piąte miejsce.

  Zwieńczeniem tegorocznej rywalizacji sportowej młodzieży był występ na Mistrzostwach Województwa Małopolskiego w Narciarstwie Alpejskim w Kluszkowcach, gdzie 16 miejsce zajął Mateusz Dziedzina a na 26 uplasowała się Amelia Antosz.

  Nastał czas epidemii, zdalnego nauczania,  ale mimo tego postanowiliśmy kontynuować różne formy aktywności wśród uczniów. Pomysłodawcą e-zawodów „Domowy Mały Mistrz” był p. Feliks Piwowar. Szybko włączyłem się w realizację tego pomysłu i udało się nam przygotować dwa etapy powiatowe a także wojewódzki.  Zawody polegały na zrobieniu krótkiego filmiku (30s), na którym uczniowie prezentowali swoją aktywność fizyczną a w etapie drugim ulubioną dyscyplinę sportową i możliwości ich realizacji w tym trudnym okresie. Nasza szkoła zwyciężyła (największa ilość filmów) zarówno w etapie pierwszym, drugim a także wojewódzkim.

  Linki do poszczególnych etapów zamieszczone są na: http://sp1mszanawf.cba.pl/

  Reasumując należy stwierdzić, że w roku szkolnym 2019/20 Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Dolnej wzięła udział w 26 zawodach sportowych (45 konkurencjach) na szczeblu miasta, powiatu i województwa. 7 krotnie zdobywaliśmy tytuły mistrzowskie, 10 krotnie wicemistrzowskie i 9 razy miejsca trzecie. To pozwala nam w dalszym ciągu wieść prym wśród szkół na terenie powiatu.

  W corocznym rankingu na najlepszego sportowca, który organizuję od kilku lat w szkole, pierwsze miejsce zajął Mateusz Dziedzina, drugie Mikołaj Piecyk a trzecie Bartosz Nalepa.

  Wszelkie informacje na temat osiągnięć uczniów w „mszańskiej jedynce” można znaleźć na:

  http://sp1mszanawf.cba.pl/

  Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym w rozwój sportu szkolnego w naszej szkole a uczniom – zawodnikom przekazać wielkie gratulacje.

   

                                                                                                                                               Red. Zbigniew Stachura