• Harmonogram egzaminu gimnazjalnego 2018

  Egzamin gimnazjalny 18 – 20 kwietnia 2018r. – ważne informacje dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

   

  Szkoła Podstawowa

  Kl. „0” – środa, czwartek, piątek – zajęcia wg planu

  Kl. I – III i IV – VII – środa i czwartek zajęcia wg planu

  Nauczanie indywid. wg. uzgodnień między rodzicami a nauczycielem

  piątek – dzień wolny

  świetlica – dyżur  6.45 – 16.30

  Naszym Drogim Gimnazjalistom życzymy powodzenia.
  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne „Jedynki”
 • Szkolny Przegląd Recytatorski dla dzieci z klas 0-III.

  Dnia 19 marca 2018 r. odbył się Szkolny Przegląd Recytatorski dla dzieci z klas 0-III. W tym roku tematem przewodnim była przyroda. Uczniowie recytowali wiersze J. Brzechwy, J. Tuwima, M. Konopnickiej, A. Asnyka, M. Strzałkowskiej i innych polskich autorów. Pierwszy etap odbył się na szczeblu klasowym. Eliminacje te wyłoniły trzech najlepszych recytujących w każdej klasie. Etap szkolny był okazją do zaprezentowania laureatów i wręczenia pamiątkowych dyplomów.

                                                                                              Izabela Staroń

  Barbara Wyrzuc

 • Ogłoszenie wyników rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr  1 w Mszanie Dolnej  uprzejmie informuje:  – do klas pierwszych  szkoły podstawowej zostali przyjęci wszyscy uczniowie, szkoła posiada  jeszcze 4 wolne miejsca. – do oddziałów przedszkolnych zostały przyjęte wszystkie dzieci, szkoła posiada jeszcze 8 wolnych miejsc.

  SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH ODBĘDZIE SIĘ 19 CZERWCA O GODZ. 15.30 W MAŁEJ SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY.

  RODZICE DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH SPOTKAJĄ SIĘ  Z NAUCZYCIELAMI W DNIU ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO  – 3 WRZEŚNIA. /informacja o wyposażeniu dziecka zostanie podana na stronie internetowej szkoły do 22 czerwca 2018 r.

  Proszę o złożenie w sekretariacie szkoły potwierdzenie woli  przyjęcia dziecka do szkoły lub oddziału przedszkolnego /wg zał. wzoru/

  Szczegółowe informacje  pod nr  telefonu 18 33 10 101 lub osobiście w sekretariacie szkoły w godz. pracy.

  Z poważaniem  Anna  Górska

 • Ogłoszenie dyrektora szkoły

  Dyrektor szkoły uprzejmie informuje, że 30 marca (piątek) sekretariat szkoły będzie nieczynny- urlopy pracownicze. Zapisy do szkoły można dokonać jeszcze 3 kwietnia.