Dyrekcja

Dyrektor Szkoły                                      Wicedyrektor Szkoły

mgr Anna Górska                                    mgr Stanisława Łabuz