INTERDYSCYPLINARNY KONKURS MATEMATYCZNO-HISTORYCZNY 2017

W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Mszanie Dolnej został przeprowadzony pierwszy etap „Interdyscyplinarnego konkursu matematyczno – historycznego”, w którym wzięło udział 24 uczniów klas czwartych. Konkurs ten jest przeprowadzany w naszej szkole w ramach innowacji pedagogicznej zatwierdzonej przez Kuratorium Oświaty, a jego realizacja przypada na lata 2016-2019.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy matematycznej i historycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności zarówno w dziedzinie matematyki jak i historii, a także kształtowanie samodzielnego oraz twórczego myślenia i wnioskowania; stąd w każdym zestawie zadań konkursowych znajdują się zadania typu „prawda/fałsz”.

Pytania z historii dotyczą okresu aktualnie omawianego przez uczniów i właśnie w kontekście tego okresu historycznego, specjalnie na potrzeby konkursu, powstają autorskie zadania z matematyki.

A oto finaliści pierwszego etapu „Interdyscyplinarnego konkursu matematyczno-historycznego” (uczniowie, którzy uzyskali łącznie co najmniej 70% punktów):

Lp. Imię i nazwisko ucznia Procentowy wynik z części historycznej Procentowy wynik z części matematycznej Razem
1 Małgorzata Michalak 76% 71% 73,5%
2 Patryk Wilczyński 74% 72% 73%
3 Bartosz Baniowski 80% 66% 73%
4 Filip Płoskonka 73% 68% 70,5%

 

Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez nauczycieli matematyki i historii: Monikę Jurczak-Ślagę i Małgorzatę Kołodziejską.


Nasza szkoła przystąpiła do Konkursu „Zawód nie zawodzi”. To już V edycja konkursu. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu promującego zawody techniczno – informatyczne „Zawód nie zawodzi” jest stowarzyszenie HUMANEO. Wszelkie informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej Konkursu: http://www.zawodniezawodzi.pl oraz na platformach konkursowych.

Harmonogram Konkursu

Termin:

do 05.04.2017 – rejestracja udziału szkół w Konkursie
25.03.2017  – opublikowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia etapu szkolnego Konkursu na platformie Konkursowej
30.03.2017 –  etap próbny Konkursu
06.04.2017  – etap szkolny Konkursu
10.04.2017  – opublikowanie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych wymaganych na Finale Konkursu na platformie Konkursowej
28.04.2017 –  finał regionalny – ZSTI w Mszanie Dolnej
28.04.2017 –  opublikowanie listy zwycięzców Konkursu oraz rankingu szkół biorących udział w Konkursie Konkursu
04.05.2017  – Opublikowanie materiałów na Super Finał
01.06.2017 – Super Finał Konkursu – ZSTI Mszana Dolna
01.06.2017-  opublikowanie listy zwycięzców Super Finału, zakończenie Konkursu.

 


 

INTERDYSCYPLINARNY KONKURS MATEMATYCZNO-HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Szkolny konkurs matematyczno-historyczny dla uczniów szkoły podstawowej odbywa się w ZSM nr 1 w Mszanie Dolnej od roku szkolnego 2015/2016. W pierwszej edycji konkursu, skierowanego do uczniów klas szóstych, wzięło udział czternastu uczestników.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy matematycznej i historycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności zarówno w dziedzinie matematyki jak i historii, a także kształtowanie samodzielnego oraz twórczego myślenia i wnioskowania.

Pytania z historii dotyczą okresu aktualnie omawianego przez uczniów i właśnie w kontekście tego okresu historycznego, specjalnie na potrzeby konkursu, powstają autorskie zadania z matematyki.

W roku szkolnym 2016/2017 konkurs jest przeprowadzany w ramach innowacji pedagogicznej w klasach czwartych szkoły podstawowej, a w zmaganiach konkursowych uczestniczy dwudziestu czterech uczniów.

Realizacja konkursu w formie innowacji  jest zaplanowana na lata 2016-2019.

Konkurs jest przygotowany i przeprowadzany przez nauczycieli matematyki i historii: Monikę Jurczak-Ślagę i Małgorzatę Kołodziejską.