Konkursy

Harmonogram konkursów tematycznych

dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2018/2019

LP Konkurs Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
1. Od algorytmu do programu 14 listopada 2018 r. 4 lutego 2019 r. 19 marca 2019 r.
2. „Umarli, abyśmy mogli żyć wolni”. Miejsce Lwowa i jego obrońców w walce o niepodległość Polski 15 listopada 2018 r. 5 lutego 2019 r. 20 marca 2019 r.
3. Z Dobrą Nowiną przez życie 19 listopada 2018 r. 11 lutego 2019 r. 26 marca 2019 r.

 

 

Harmonogram konkursów tematycznych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019

LP Konkurs Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
1. Dzieje przymierza 13 listopada 2018 r. 31 stycznia 2019 r. 18 marca 2019 r.
2. „Umarli, abyśmy mogli żyć wolni”. Miejsce Lwowa i jego obrońców w walce o niepodległość Polski 15 listopada 2018 r. 5 lutego 2019 r. 20 marca 2019 r.
3. Różne oblicza Hiszpanii 16 listopada 2018 r. 6 lutego 2019 r. 22 marca 2019 r.
4. Od algorytmu do programu 20 listopada 2018 r. 12 lutego 2019 r. 25 marca 2019 r.

 

 

Harmonogram konkursów przedmiotowych

dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2018/2019

LP Konkurs Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
1. Małopolski Konkurs Matematyczny 10 października 2018 r. 21 listopada 2018 r. 4 marca 2019 r.
2. Małopolski Konkurs Geograficzny 11 października 2018 r. 21 listopada 2018 r. 5 marca 2019 r.
3. Małopolski Konkurs Historyczny 15 października 2018 r. 21 listopada 2018 r. 15 marca 2019 r.
4. Małopolski Konkurs Języka Angielskiego 18 października 2018 r. 3 grudnia 2018 r. 13 marca 2019 r.
5. Małopolski Konkurs Chemiczny 24 października 2018 r. 6 grudnia 2018 r. 28 lutego 2019 r.
6. Małopolski Konkurs z Fizyki 29 października 2018 r. 12 grudnia 2018 r. 7 marca 2019 r.
7. Małopolski Konkurs Biologiczny 5 listopada 2018 r. 14 grudnia 2018 r. 8 marca 2019 r.
8. Małopolski Konkurs Języka Polskiego 6 listopada 2018 r. 17 grudnia 2018 r. 11 marca 2019 r.
9. Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego 9 listopada 2018 r. 19 grudnia 2018 r. 6 marca 2019 r.

 

 

Harmonogram konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019

LP Konkurs Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
1. Małopolski Konkurs Matematyczny 25 października 2018 r. 10 grudnia 2018 r. 5 marca 2019 r.
2. Małopolski Konkurs Geograficzny 26 października 2018 r. 11 grudnia 2018 r. 11 marca 2019 r.
3. Małopolski Konkurs Historyczny 30 października 2018 r. 13 grudnia 2018 r. 7 marca 2019 r.
4. Małopolski Konkurs Języka Angielskiego 8 listopada 2018 r. 18 grudnia 2018 r. 26 lutego 2019 r.
5. Małopolski Konkurs Chemiczny 8 października 2018 r. 22 listopada 2018 r. 8 marca 2019 r.
6. Małopolski Konkurs z Fizyki 12 października 2018 r. 27 listopada 2018 r. 28 lutego 2019 r.
7. Małopolski Konkurs Biologiczny 16 października 2018 r. 29 listopada 2018 r. 12 marca 2019 r.
8. Małopolski Konkurs Języka Polskiego 17 października 2018 r. 30 listopada 2018 r. 4 marca 2019 r.
9. Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego 22 października 2018 r. 4 grudnia 2018 r. 27 lutego 2019 r.

 

 

 

Rok szkolny 2017/2018

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJUM

Dnia 9 czerwca 2017 r. uczniowie klas I – III gimnazjum kolejny raz mieli szansę na sprawdzenie swoich umiejętności z języka niemieckiego.

W konkursie wzięły udział 3 szkoły: Gimnazjum Miejskie Nr 1 w Mszanie Dolnej, Gimnazjum Miejskie Nr 2 w Mszanie Dolnej i Gimnazjum w Mszanie Górnej. Konkurs przygotowali nauczyciele – germaniści z tych szkół.

Uczniowie rozwiązali test leksykalno – gramatyczny, który składał się z zadań zamkniętych i otwartych. Dla każdej klasy był przygotowany osobny test, za który można było zdobyć maksymalnie 65 punktów. W każdej grupie wiekowej zostali wyłonieni laureaci.

W kategorii klas pierwszych gimnazjum (wzięło udział 23 uczniów w tym 11 uczniów z naszej szkoły)

pierwsze miejsce: Aleksandra Mucha 63,25 p. Gimnazjum Miejskie Nr 1 w Mszanie Dolnej

drugie miejsce: Wojciech Madzula 62,5 p. Gimnazjum Miejskie Nr 1 w Mszanie Dolnej

trzecie miejsce: Sylwia Aksamit  59,5 p. Gimnazjum Miejskie Nr 2 w Mszanie Dolnej

W kategorii klas drugich gimnazjum (wzięło udział 26 uczniów w tym 14 uczniów     z naszej szkoły)

pierwsze miejsce: Izabela Dudzik 56,5 p. i Maciej Łabuz  56,5 p.  Gimnazjum Miejskie Nr 1 w Mszanie Dolnej

drugie miejsce: Aleksandra Dudzik  55,5 p. Gimnazjum w Mszanie Górnej

trzecie miejsce: Zuzanna Górka  55 p. Gimnazjum Miejskie Nr 2 w Mszanie Dolnej

W kategorii klas trzecich (wzięło udział 13 uczniów w tym 3 uczniów z naszej szkoły)

pierwsze miejsce: Sylwester Kubik  59 p.  Gimnazjum w Mszanie Górnej

drugie miejsce: Wiktoria Chrustek  57,5 p. Gimnazjum Miejskie Nr 2 w Mszanie Dolnej

trzecie miejsce: Agnieszka Dziedzina, Klaudia Tyka  54,25 p. Gimnazjum Miejskie  Nr 2 w Mszanie Dolnej

 

Laureatom serdecznie gratulujemy i zarówno im, jak również pozostałym uczestnikom życzymy dalszych sukcesów!

                                                                                                 Monika Pajdo

 


INTERDYSCYPLINARNY KONKURS MATEMATYCZNO-HISTORYCZNY 2017

W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Mszanie Dolnej został przeprowadzony pierwszy etap „Interdyscyplinarnego konkursu matematyczno – historycznego”, w którym wzięło udział 24 uczniów klas czwartych. Konkurs ten jest przeprowadzany w naszej szkole w ramach innowacji pedagogicznej zatwierdzonej przez Kuratorium Oświaty, a jego realizacja przypada na lata 2016-2019.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy matematycznej i historycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności zarówno w dziedzinie matematyki jak i historii, a także kształtowanie samodzielnego oraz twórczego myślenia i wnioskowania; stąd w każdym zestawie zadań konkursowych znajdują się zadania typu „prawda/fałsz”.

Pytania z historii dotyczą okresu aktualnie omawianego przez uczniów i właśnie w kontekście tego okresu historycznego, specjalnie na potrzeby konkursu, powstają autorskie zadania z matematyki.

A oto finaliści pierwszego etapu „Interdyscyplinarnego konkursu matematyczno-historycznego” (uczniowie, którzy uzyskali łącznie co najmniej 70% punktów):

Lp. Imię i nazwisko ucznia Procentowy wynik z części historycznej Procentowy wynik z części matematycznej Razem
1 Małgorzata Michalak 76% 71% 73,5%
2 Patryk Wilczyński 74% 72% 73%
3 Bartosz Baniowski 80% 66% 73%
4 Filip Płoskonka 73% 68% 70,5%

 

Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez nauczycieli matematyki i historii: Monikę Jurczak-Ślagę i Małgorzatę Kołodziejską.


Nasza szkoła przystąpiła do Konkursu „Zawód nie zawodzi”. To już V edycja konkursu. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu promującego zawody techniczno – informatyczne „Zawód nie zawodzi” jest stowarzyszenie HUMANEO. Wszelkie informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej Konkursu: http://www.zawodniezawodzi.pl oraz na platformach konkursowych.

Harmonogram Konkursu

Termin:

do 05.04.2017 – rejestracja udziału szkół w Konkursie
25.03.2017  – opublikowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia etapu szkolnego Konkursu na platformie Konkursowej
30.03.2017 –  etap próbny Konkursu
06.04.2017  – etap szkolny Konkursu
10.04.2017  – opublikowanie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych wymaganych na Finale Konkursu na platformie Konkursowej
28.04.2017 –  finał regionalny – ZSTI w Mszanie Dolnej
28.04.2017 –  opublikowanie listy zwycięzców Konkursu oraz rankingu szkół biorących udział w Konkursie Konkursu
04.05.2017  – Opublikowanie materiałów na Super Finał
01.06.2017 – Super Finał Konkursu – ZSTI Mszana Dolna
01.06.2017-  opublikowanie listy zwycięzców Super Finału, zakończenie Konkursu.

 


 

INTERDYSCYPLINARNY KONKURS MATEMATYCZNO-HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Szkolny konkurs matematyczno-historyczny dla uczniów szkoły podstawowej odbywa się w ZSM nr 1 w Mszanie Dolnej od roku szkolnego 2015/2016. W pierwszej edycji konkursu, skierowanego do uczniów klas szóstych, wzięło udział czternastu uczestników.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy matematycznej i historycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności zarówno w dziedzinie matematyki jak i historii, a także kształtowanie samodzielnego oraz twórczego myślenia i wnioskowania.

Pytania z historii dotyczą okresu aktualnie omawianego przez uczniów i właśnie w kontekście tego okresu historycznego, specjalnie na potrzeby konkursu, powstają autorskie zadania z matematyki.

W roku szkolnym 2016/2017 konkurs jest przeprowadzany w ramach innowacji pedagogicznej w klasach czwartych szkoły podstawowej, a w zmaganiach konkursowych uczestniczy dwudziestu czterech uczniów.

Realizacja konkursu w formie innowacji  jest zaplanowana na lata 2016-2019.

Konkurs jest przygotowany i przeprowadzany przez nauczycieli matematyki i historii: Monikę Jurczak-Ślagę i Małgorzatę Kołodziejską.