Zebrania i Dni otwarte

w roku szk. 2020/2021
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej

Szanowni Rodzice .

Z uwagi na lokalną sytuację epidemiczną ,klasowe spotkania będą organizowane w późniejszym (bezpiecznym) terminie. Prosimy o kontakt z wychowawcami, nauczycielami – za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS, telefoniczny –sekretariat: 18 33 10 101 , e-mail :sekretariatsp1@op.pl                                             Dyrektor szkoły, zaprasza na spotkania ( w każdej sprawie szkolnej) w terminie umówionym przez sekretariat szkoły . 

KLASY I-III i oddziały przedszkolne

 KLASY IV-VIII

28.09.br. godz.16.00  – zebranie Przewodniczących Klasowych Rad Rodziców

28.09.br. godz.16.00  – zebranie Przewodniczących Klasowych Rad Rodziców