Zebrania i Dni otwarte

w roku szk. 2022/23
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej

Szanowni Rodzice.

Klasowe spotkania z wychowawcami będą organizowane w terminie ustalonym przez wychowawcę klasy. Prosimy o kontakt z wychowawcami, nauczycielami – za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS, telefoniczny –sekretariat: 18 33 10 101, e-mail: sekretariatsp1@op.pl 

 

KLASY I-III- 19 lub 20 września br.
15.30

KLASY IV-VIII- 21 lub 22 września br.
15.30