Zebrania i Dni otwarte

Zebrania i Dni otwarte w roku szk. 2018/2019
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej

 

KLASY I-III i oddz. przedszkolne

 KLASY IV-VIII oraz KLASY III Gimnazjum

Wywiadówka

12 grudnia (środa)

 od godz. 15:00

  • Informacja o postępach uczniów w nauce i w zachowaniu.

 

 

 

Wywiadówka

10 grudnia (poniedziałek)

od godz. 15:00

  • Na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną podanie informacji o postępach uczniów w nauce i w zachowaniu, powiadomienie o ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu.