Zebrania i Dni otwarte

w roku szk. 2018/2019
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej

 

KLASY I-III

 KLASY IV-VIII oraz KLASY III Gimnazjum

 

 

 

14 maja (wtorek) od godz. 15:30

Dzień otwarty dla rodziców klas IV-VIII i Gimnazjum.

Na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną podanie informacji o postępach uczniów w nauce i w zachowaniu,  powiadomienie o ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu.