Zebrania i Dni otwarte w roku szk. 2016/2017
w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Mszanie Dolnej

 

KLASY I-III

 KLASY IV-VI  i GIMNAZJUM