Zebrania i Dni otwarte

Zebrania i Dni otwarte w roku szk. 2017/2018
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej

 

KLASY I-III

 KLASY IV-VII oraz klasy II i III Gimnazjum

18 maja (piątek)

 Dzień otwarty dla rodziców klas IV-VII i Gimnazjum