Zebrania i Dni otwarte

w roku szk. 2019/2020
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej

 

KLASY I-III i oddziały przedszkolne

 KLASY IV-VIII