Zebrania i Dni otwarte

w roku szk. 2024/25
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej

Szanowni Rodzice.

Klasowe spotkania z wychowawcami będą organizowane w terminie ustalonym przez wychowawcę klasy. Prosimy o kontakt z wychowawcami, nauczycielami – za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS, telefoniczny –sekretariat: 18 33 10 101, e-mail: sekretariatsp1@op.pl 

KLASY I-III 

KLASY IV-VIII