Informacje o egzaminach

Egzamin ósmoklasisty. Informacje ogólne – film

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego  – film 1

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego  – film 2

Egzamin ósmoklasisty matematyki – film

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego – film

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje, ważne daty dla uczniów klas 3 Gimnajzum 

1. część humanistyczna
–10 kwietnia 2019 r. (środa)
 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza
– 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny
– 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
 na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

Klasy VIII Szkoły Podstawowej

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – język polski – godz. 9:00

16 kwietnia 2019 r.  (wtorek) – matematyka – godz. 9:00

17 kwietnia 2019 r.  (środa) – język obcy nowożytny – godz. 9:00

     

  Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020– informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej