5 kroków do szkoły ponadgimnazjalnej

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej?        Informacje będą udostępnione po ogłoszeniu nowych zasad i terminów.

                           PREZENTACJA
Instrukcja dla uczniów w 5-ciu krokach