5 kroków do szkoły ponadgimnazjalnej

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej?        Informacje, ważne daty dla Gimnazjalistów klas 3.

                           PREZENTACJA
Instrukcja dla uczniów w 5-ciu krokach