Kalendarium roku szkolnego 2021/22 z uwzględnieniem dni wolnych

 

Termin

Zadanie

1 września 2021

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 września

Spotkanie z Radą Rodziców

 14 października (czwartek)

Dzień wolny dla szkoły podstawowej (1)  Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30  do godz.16.30. (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej). Oddziały przedszkolne – dyżur 

2 listopada (wtorek)

Dzień Zaduszny

Dzień wolny dla szkoły podstawowej  (2)  Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30. (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej). Oddziały przedszkolne – dyżur                                                                                                                      

11 listopada (czwartek)

Narodowe Święto Niepodległości

29 listopada

Spotkania z Rodzicami – kl. I- III

30 listopada

Spotkania z Rodzicami – kl. IV -VIII

14 grudnia (wtorek)

Powiadomienie uczniów i rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej  na  I półrocze o przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej, ocenie nagannej z zachowania oraz nieklasyfikowaniu. Rodzic potwierdza: podpisem na jednym egzemplarzu zapoznanie się z wykazem ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania u wychowawcy lub elektronicznie po otrzymaniu od wychowawcy takiej informacji.

23 grudnia (czwartek) – 31 grudnia (piątek) 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2022 r. (sobota)

Nowy Rok                                                   

6 stycznia (czwartek)

7 stycznia (piątek)

Święto Trzech Króli

7 stycznia (piątek)Dzień wolny dla kl. I-VIII szkoły podstawowej (8) Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30  do godz.16.30.  (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej) Oddziały przedszkolne – dyżur

14 stycznia

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

17 – 30 stycznia  2022 r.

Ferie zimowe  

1-4 lutego 2022

Klasowe spotkania Wychowawców klas z Rodzicami – podsumowanie I półrocza ,plany na II półrocze.

14 – 19 kwietnia 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

29 kwietnia (piątek )

Dzień wolny dla szkoły podstawowej (3) Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30. (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej). Oddziały przedszkolne – dyżur 

2 maja (poniedziałek)

Dzień wolny dla szkoły podstawowej (4) Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30. (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej). Oddziały przedszkolne – dyżur 

3 maja (wtorek)

Święto Konstytucji 3 Maja

11 maja (środa)

Spotkania z Rodzicami – kl. I- III / spotkania z Wychowawcami w godz.15.30-17.00  

12 maja (czwartek)

Spotkania z Rodzicami – kl. IV -VIII/spotkania z Wychowawcami w godz.15.30-17.00

13 maja (piątek)

Powiadomienie uczniów i rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej  na II półrocze o przewidywanej ocenie niedostatecznej rocznej, ocenie nagannej z zachowania oraz nieklasyfikowaniu. Rodzic potwierdza: podpisem na jednym egzemplarzu zapoznanie się z wykazem ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania u wychowawcy lub elektronicznie po otrzymaniu od wychowawcy takiej informacji.

23 maja (poniedziałek)/ zmiana

  Dzień wolny zrealizowany 7 stycznia 2022 r.   Klasy ósme zajęcia wg.planu

24 maja (wtorek)

Egzamin ósmoklasisty. Klasy I-III – dzień wolny. (5) Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30. Klasy IV-VII –  zajęcia zgodnie z planem. Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.

25 maja (środa)

Egzamin ósmoklasisty (5) Klasy IV-VII  – dzień wolny. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30. Klasy I-III –  zajęcia zgodnie z planem. Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.

26 maja (czwartek)

Egzamin ósmoklasisty (6) Dzień wolny dla szkoły podstawowej. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30. Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.

7 czerwca (wtorek)

Na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, wychowawca pisemnie informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych oraz o przewidywanej ocenie zachowania; rodzic podpisuje informację i przekazuje ją wychowawcy w ciągu 3 dni od daty otrzymania. Uczeń może skorzystać z procedury podwyższenia oceny zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

14 czerwca (wtorek)

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.

16 czerwca (czwartek)

Boże Ciało

17 czerwca (piątek)

Dzień wolny dla szkoły podstawowej (7) Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30  do godz.16.30. (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej) Oddziały przedszkolne – dyżur 

20 czerwca (poniedziałek)

Zajęcia wg planu / dzień wolny zamieniono na dzień 7 stycznia 2022r.

24 czerwca 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

28 czerwca

Spotkanie z rodzicami klas I (od r. szk. 2022/23) godz.15.30 -mała sala gimnastyczna

29 czerwca

Spotkanie z rodzicami klas oddziałów przedszkolnych  (od r. szk. 2022/23)     godz. 15.30/jadalnia/

30 czerwcazmiana na 4 lipca

 Spotkanie z Radą Rodziców – podsumowanie roku szkolnego 2021/22          godz. 15.30 /jadalnia/

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.     Ferie letnie