Z życia najmłodszej grupy wiekowej

Trzecioklasiści dali koncert!

Uczniowie klas trzecich pod kierunkiem swoich wychowawców na zakończenie pierwszego etapu edukacji zorganizowali koncerty dla rodziców, którymi chcieli uświetnić również święto mamy i taty. Pierwszy występ miała klasa III b- 7 czerwca, kolejny odbył się 12 czerwca dla rodziców uczniów klasy III a, a w ostatnim tygodniu popis swoich talentów dały klasy III c i III d. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, aktorskie, taneczne i muzyczne. Przebojem każdego przedstawienia była piosenka „Cudownych rodziców mam” w niepowtarzalnym, swoistym dla każdej grupy wykonaniu. Na żadnym koncercie nie zabrakło ciepłych słów i życzeń skierowanych do mamy i taty, które wywoływały wzruszenie. Rodzice mieli okazję zobaczyć jak ich pociechy rozwinęły się w ciągu tych pierwszych trzech lat nauki. Wychowawcy zaś z żalem pożegnali się ze swoimi uczniami i ich rodzicami, życząc dalszych sukcesów w kolejnym etapie edukacji oraz udanych wakacji.

mgr Krystyna Lulek

mgr Anna Miśkowiec

mgr Marzena Tomal

mgr Barbara Wyrzuc

Obietnica zuchowa „Leśnej Gromady” z klasy II b

W ciągu całego roku szkolnego na zbiórkach zuchowych uczniowie z klasy II B przygotowywali się do złożenia Obietnicy Zuchowej. Poznawali Prawo Zucha, symbolikę znaczka zuchowego, obrzędowość zuchową oraz pląsy i zabawy zuchowe. Oprócz spotkań na zbiórkach zuchy chętnie brały udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. W listopadzie brały udział w apelu klas 0 – III  z okazji Święta Niepodległości. Natomiast w grudniu zuchy z „Leśnej Gromady” uczestniczyły w przekazywaniu „Betlejemskiego Światła Pokoju”.  W dniu 6 czerwca 2017 r. zuchy z „Leśnej Gromady” udały się na wycieczkę na Zarabie. Na miejscu biwakowania drużynowa Grażyna Staroń przy pomocy rodziców kandydatów na zuchów przeprowadziła ostatnie próby przed złożeniem Obietnicy. Zuchy zaliczyły je doskonale i zostały dopuszczone do Obietnicy!

Po złożeniu Obietnicy: „Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha”, zuchy otrzymały znaczki zucha i stały się naprawdę częścią harcerskiej braci.

Potem dzięki pomocy rodziców odbyło się wspólne grillowanie oraz zabawy i zawody na boisku.

Na koniec wspólnego biwakowania dzieci wraz z opiekunami zawiązali krąg i pożegnali się iskierką przyjaźni…

                                                                                            phm Grażyna Staroń

Koncerty Filharmonii w naszej szkole

Minął kolejny rok edukacyjnych koncertów Filharmonii Krakowskiej w naszej szkole. W drugim semestrze dzieci z młodszej grupy wiekowej uczestniczyły w 4 koncertach: „Antoś i cztery pory roku”, „Pod niebem Paryża”, „Bajkowe kino – muzyczne zgadywanki” oraz „Pocztówki z Dalekiego Wschodu”. Tematyka tych spotkań była wyjątkowo ciekawa. Bohaterem pierwszego z nich był Antonio Vivaldi, który jako mały chłopiec był bardzo wrażliwy na głosy przyrody. „Cztery pory roku” usłyszeliśmy nie tylko w wykonaniu skrzypiec, ale również fletu i waltorni. W kolejnej audycji poznaliśmy niezwykłą atmosferę muzyczną Paryża. Następne spotkanie było testem znajomości kreskówek, baśni i filmów i jak zwykle nasze dzieci poradziły sobie znakomicie z tym zadaniem. Tytuły wszystkich  muzycznych zgadywanek zostały rozpoznane. Ostatni koncert to wyprawa na Daleki Wschód – poznaliśmy niezwykłe instrumenty z Indii i Mongolii, a także obejrzeliśmy chińskie i indyjskie tańce.

mgr Izabela Staroń

Bieg z patronem uczniów klas 0-3

Sport to zdrowie, wszyscy to wiemy, jeżeli jeszcze oprócz aktywności fizycznej promuje inne istotne wartości jak pamięć o wybitnym Polaku, patronie naszej szkoły Henryku Sienkiewiczu to zasadne jest na stałe wpisanie go do kalendarza szkolnych wydarzeń. Tegoroczny „Bieg z patronem” odbył się 30 maja br. Tym razem nie tylko uczniowie,  ale także nauczycielki poszczególnych klas z siostrą katechetką włącznie wzięli czynny udział  w tym sportowym wydarzeniu tworząc sztafetę i przekazując sobie symboliczne pałeczki  z tytułami wybranych dzieł noblisty, które każdy uczeń, Polak powinien przeczytać. Inicjatywa ta zyskała olbrzymi aplauz wśród zebranych uczniów, którzy nie tylko głośno dopingowali swoje panie ale sami biegnąc starali się pokonać  określony dystans  w tempie znacznie szybszym niż zaprezentowane przez kadrę nauczycielek. To był naprawdę udany bieg- patron naszej szkoły Henryk Sienkiewicz mógłby być z nas dumny!  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zapraszamy za rok,

mgr Jolanta Strama -Morawska