Samorząd szkolny

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w roku szkolnym 2018/2019

PRZEWODNICZĄCA – Kinga Kania

 

Przedstawicielami społeczności uczniowskiej są:

Magda Mucha, Emil KrzysztofiakIVa

Aleksandra Niedośpiał, Antoni Madzula – IVb

Ewa Duda, Mateusz Pieron – IVc

Kinga Malec, Paweł Aksamit – Va

Zuzanna Barda, Dominik Gil – Vb

Anna Gaweł, Bartosz Nalepa – Vc

Emilia Łabuz, Łukasz Żmuda – VIa

Aleksandra Sentyrz, Julia Nowosielska – VIb

Julia Porębska, Jan Kołodziejski – VIIa

Izabela Madej, Amelia Madeja – VIIb

Julia Malec, Jakub Kotarba – VIIIa

Kinga Kania, Konrad Wsół – VIIIb

Dagmara Rapacz, Nikodem Nawara – 3a

Patrycja Pitala, Szczepan Abramczyk – 3b

 

OPIEKUN – mgr Katarzyna Panek