Samorząd szkolny

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w roku szkolnym 2018/2019

PRZEWODNICZĄCY –

ZASTĘPCA – 

SEKRETARZ – 

SKARBNIK  – 

Sekcja dziennikarska –

CZŁONKOWIE

OPIEKUNOWIE