Samorząd szkolny

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w roku szkolnym 2021/2022

PRZEWODNICZĄCA – WICEPRZEWODNICZĄCA – 

Przedstawicielami społeczności uczniowskiej są:

OPIEKUN – mgr Katarzyna Panek