Erasmus + Akcja K1

Logo1 Logo2

Zagraniczna mobilność naszej kadry edukacji szkolnej w ramach programu

Erasmus + akcja K1 finansowanego z PO WER

 

Szkolenie zagraniczne na Malcie

W dniach od 9.07 do 20.07.2018r. ośmioro nauczycieli z naszej szkoły – Anna Górska, Marta Bijatowska, Stanisława Łabuz, Anna Miśkowiec, Anna Niżnik, Izabela Staroń, Maria Szczypka, Joanna Wojtyczka wzięło udział w zaplanowanym szkoleniu zagranicznym na Malcie w ramach programu Erasmus + akcja K1 Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej, który ma na celu podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy kadry oświatowej.

Wszystkie nauczycielki brały udział w intensywnym kursie języka angielskiego na różnych poziomach. Zajęcia doskonalące nasze umiejętności językowe zostały zorganizowane przez szkołę językową Language  Scholl w miejscowości Swiegi na Malcie. Zamieszkałyśmy w hotelu dla studentów na terenie kompleksu Clubclass.  Zajęcia odbywały się w trzech blokach 1, 5 godzinnych przez dziesięć dni. Dopołudniowe zajęcia poświęcone były na naukę gramatyki i wzbogacenie słownictwa  w grupach z uczestnikami programu z różnych krajów świata: Japonii, Korei Południowej, Belgii, Rosji, Kazachstanu, Arabii Saudyjskiej, Brazylii i Kolumbii. Natomiast blok popołudniowy to głównie konwersacje, które dawały nam  możliwość doskonalenia kompetencji językowych i poszerzenia horyzontów kulturowych, tak potrzebnych  w naszym zawodzie. Były też okazją do zapoznania uczestników kursu z polską   kulturą, zwyczajami, tradycjami,  systemem edukacyjnym  w naszym kraju.

Po zajęciach miałyśmy możliwość uczestniczenia w wycieczkach organizowanych przez szkołę, podczas których zwiedziłyśmy wiele ciekawych miejsc Malty.

Polecamy wszystkim nauczycielom udział w takiej formie podnoszenia swoich kompetencji zawodowych , dofinansowanej z funduszy europejskich i zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie http://erasmusplus.org.pl.

                                                                                                                                                                 Anna Niżnik

                                                                                                                                                          Maria Szczypka

 

 


„Jedynka” na starcie nowego projektu

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Dolnej przystąpiła do kolejnego projektu umożliwiającego podnoszenie kompetencji nauczycieli na zagranicznych kursach językowych i metodycznych, mających na celu poniesienie kompetencji zawodowych.

W ubiegłym roku nasza szkoła wzięła udział w konkursie 2017 Erasmus +. Wniosek został opracowany przez nauczycieli naszej szkoły w oparciu o Europejski Plan Rozwoju Szkoły. Został on zaakceptowany i szkoła przystąpiła do projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja szkolna.

Dzięki tej inicjatywie dziesięciu nauczycieli naszej szkoły z wszystkich etapów edukacyjnych, w tym także dyrekcja szkoły, będzie miało możliwość podnoszenia kompetencji językowych i zawodowych, biorąc udział w zagranicznych szkoleniach. Realizacja projektu obejmuje dwa lata i przewidziane są dwa wyjazdy dla każdego z nauczycieli. Większość kursów będzie odbywać się w Wielkiej Brytanii, część na Malcie. Zakresem swoim będą obejmować szkolenia językowe i metodyczne. Wyjazdy są znakomitą okazją nie tylko  do podnoszenia umiejętności językowych, ale poszerzania kompetencji kulturowych, wymiany doświadczeń z nauczycielami z całego świata i nawiązania współpracy ze szkołami, w których pracują.

Pierwszy z zaplanowanych wyjazdów odbył się w tegoroczne ferie zimowe. Nauczycielka języka polskiego – Katarzyna Kubowicz – brała udział w dwutygodniowym szkoleniu językowym w Richard Language College w Bournemouth na południu Anglii.

Uczestnictwo w tym kursie dało mi możliwość poznania nowoczesnych metod i form nauczania. Znalezienie się w pozycji ucznia jest niezwykle cenne dla pedagoga. Poza tym współpraca z uczestnikami kursu z całego świata (Japonii, Korei Południowa, Hiszpanii, Włoch, Czech, Tajwanu, Omanu, Arabii Saudyjskiej) jest niezwykle cenną okazją do poszerzenia horyzontów kulturowych tak cennych w pracy każdego nauczyciela.

Kolejne wyjazdy planowane są w wakacje 2018 roku.

Katarzyna Kubowicz

 


Sprawozdanie z kursu językowego zorganizowanego w ramach programu Erasmus + K1 Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacji Szkoły

W dniach od 15.08. do 26.08.2016 r. wzięłam udział w dwutygodniowym kursie językowym prowadzonym przez szkołę Richmond Language College w Bournemounth w Anglii. Wyjazd ten był częścią programu Erasmus + K1 Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacji Szkoły, w ramach którego kilkoro nauczycieli Zespołu Szkół  Miejskich nr 1 poszerzało swoje kwalifikacje zawodowe i kompetencje językowe.

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.15 do 15.30. Głównym ich celem była nauka języka angielskiego, ale podczas nich uczestnicy mieli możliwość zapoznawania się z najnowszymi metodami nauczania. Lekcje bowiem prowadzone były przez kilku nauczycieli w zupełnie odmienny sposób. Sporą wartość ma także fakt, że zajęcia dawały uczestnikom możliwość zapoznawania się z najnowocześniejszą technologią używaną w procesie dydaktycznym.

Praktyka językowa nie ograniczała się do murów szkolnych. Zakwaterowanie w angielskiej rodzinie, organizowane przez miejscowe lokale spotkania konwersacyjne studentów językowych z całego świata, dawały możliwość używania języka przez całą dobę. Były również nieocenioną okazją do wymiany światopoglądowej i kulturowej. Podczas kursu nawiązałam współpracę z nauczycielami z różnych krajów, w tym z: Hiszpanii, Anglii, Chin, Czech i Arabii Saudyjskiej. Z kilkoma osobami utrzymuję nadal kontakt mailowy. Jest to sposobność do wymiany poglądów na temat metod i form nauczania, edukacji, jej roli w nawiązywaniu dialogu kulturowego pomiędzy państwami.

Bardzo cennym, rozwijającym doświadczeniem było spotkanie polskich nauczycieli z różnych stron kraju. Liczne dyskusje dały mi możliwość poszerzenia kompetencji zawodowych. Wiele rozwiązań wprowadziłam do praktyki szkolnej. Rozmowy okazały się twórcze, mam nadzieję, że zaowocują nawiązaniem współpracy pomiędzy szkołami.

Jako ciekawostkę dodam, ze jedno ze zdjęć przedstawia puzzle- mapę Polski ułożoną przez siedmioletniego Anglika syna moich gospodarzy 🙂

Nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz – Katarzyna Kubowicz

 

 

 

 

 

 

 

 


W dniach 28.06-11.07.2015 r. pięcioro nauczycieli naszej szkoły- Małgorzata Lulek, Stanisława Łabuz, Anna Miśkowiec, Marzena Tomal i Barbara Wyrzuc uczestniczyło w zaplanowanym wyjeździe do Wielkiej Brytanii w ramach programu Erasmus + akcja K1 Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej. Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej ma na celu podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy kadry oświatowej. Trzech uczestników brało udział w intensywnym kursie nauki języka angielskiego, a dwóch w kursie Be Component Training. Miejscem, w którym odbywało się szkolenie, było Margate – urocze miasteczko położone nad morzem.
W pierwszym tygodniu znów mogłyśmy mówić o sobie „studentka”, ponieważ wstąpiłyśmy w progi angielskiej szkoły językowej English School In Margate, gdzie doskonaliłyśmy swoje umiejętności językowe. Kurs obejmował nie tylko naukę w systemie klasowo- lekcyjnym, ale również wychodził poza mury szkoły i były to zajęcia w terenie, zwiedzanie miasta, wycieczki bliższe i dalsze. Dodatkowym atutem kształcenia językowego było zakwaterowanie każdej z nas w innej rodzinie, gdzie musiałyśmy porozumiewać się tylko w języku angielskim. Pierwszy tydzień minął bardzo szybko. Drugi, dla dwóch z nas stanowił obserwację pracy nauczyciela i praktykę w szkole angielskiej. Zostałyśmy zaproszone do niewielkiej, prywatnej szkoły Chartfield School w Margate, która kształci dzieci w wieku 3-11 lat.
Każda z nas wyniosła z tego wyjazdu osobiste spostrzeżenia, które niewątpliwie wykorzysta w swojej praktyce pedagogicznej. Z jednej strony miałyśmy spojrzenia na naszą pracę od strony ucznia, gdy same byłyśmy w tej roli, a z drugiej strony mogłyśmy zobaczyć postawę nauczyciela i w szkole językowej i w szkole podstawowej. Wzbogaciłyśmy się o nowe metody aktywizacji i motywacji ucznia, oceny, samooceny, pracy w parach i w grupie.

Chciałybyśmy bardzo polecić wszystkim szkolenie za granicą ze względu na dobrą organizację i profesjonalny poziom zajęć. Cieszymy się, że kadra oświatowa ma obecnie możliwość podnoszenia kwalifikacji na tego typu kursach dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich i zachęcamy wszystkich do korzystania z nich. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://erasmusplus.org.pl.

Małgorzata Lulek
Anna Miśkowiec
Barbara Wyrzuc


Logo1 Logo2

Sprawozdanie z kursu doskonalenia zawodowego dla nauczyc

ieli „How to make your

school more international.”

W dniach 17-23 kwietnia 2016 uczestniczyłam w kursie „How to make your school more international” („Jak uczynić szkołę bardziej międzynarodową”) zorganizowanym przez Euneos w Benalmadenie, Hiszpania. Euneos jest instytucją zarejestrowaną w Finlandii i zajmuje się organizacją szkoleń dla nauczycieli, zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych. Szkolenia takie są obecnie dofinansowane w ramach programu Erasmus Plus – KA1 i mają na celu podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy kadry oświatowej.

Kurs był przeznaczony dla nauczycieli uczących dzieci i młodzież w różnym wieku. Brali w nim udział nauczyciele z Polski, Holandii,  Portugalii, Włoch, Francji, Rumunii i Macedonii. Przed rozpoczęciem kursu wszyscy uczestnicy wypełnili szczegółową ankietę dotyczącą ich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i oczekiwań wobec kursu, tak więc szczegółowy program został dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczestników. Zrealizowane zostały następujące tematy:

  • Opracowanie planu polityki szkoły dotyczącej aspektu międzynarodowego. Jakie warunki powinny być spełnione, aby móc efektywnie wprowadzać międzynarodowy wymiar w szkole?
  • Jak zostać dobrym koordynatorem międzynarodowego projektu i jakie są zadania szkolnego koordynatora. Jakie kompetencje powinni mieć uczestnicy projektów.
  • Omówienie różnych form międzynarodowej pracy nad projektem – projekty wymiany, współpraca on-line, projekty globalne, e-Twinning, Erasmus Plus KA2. Przykłady dobrej praktyki przedstawione przez instruktorów oraz uczestników kursu.
  • Jak opracować wielostronne/ dwustronne projekty partnerskie Regio w programie Erasmus + . Znajdowanie partnerów oraz opracowanie projektów przy wykorzystaniu narzędzi eTwinning zajęcia praktyczne online.
  • Jak rozwijać wymiar europejski i międzynarodowy w szkolnym programie nauczania – prezentacja online Frans Schmitz, wideo-konferencja z nauczycielem w Holandii. Projekt globalny „Europe Meets India” między szkołami w Holandii i Indiach.
  • Komunikacja i kompetencje międzykulturowe. Atlas wartości europejskich – jak rozwijać kompetencje międzykulturowe wśród nauczycieli biorących udział w projektach międzynarodowych?

Zajęcia odbywały się codziennie od 9-16 i były realizowane różnymi metodami: posiedzenia plenarne, prezentacje, wideo-konferencje, warsztaty, ćwiczenia, dyskusje, praca w grupach nad własnymi projektami, wymiana informacji i prezentacje własne uczestników, zajęcia praktyczne polegające na opracowywaniu polityki internacjonalizacji własnej szkoły oraz tworzeniu planów współpracy międzynarodowej między uczestnikami kursu. Poza poznaniem bardzo istotnych założeń leżących u podstaw efektywnych projektów międzynarodowych uczestnicy kursu mieli możliwość wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy o kulturze innych krajów, pozyskania partnerów do współpracy i nawiązania cennych kontaktów zawodowych. Mieliśmy również okazję zwiedzić pobliską Malagę i poznać piękną Andaluzję.

Dzięki szkoleniu w Benalmadenie poszerzyłam swoją wiedzę w zakresie międzynarodowej współpracy, w szczególności dowiedziałam się jakie są kryteria dobrych projektów edukacyjnych, jak oceniać projekty i jak kształtować umiejętność rozwijania kompetencji międzykulturowych wśród uczniów i nauczycieli. Mam nadzieję, że nawiązane przeze mnie kontakty zaowocują udziałem w międzynarodowym projekcie eTwinning.

Bożena Stępień, nauczycielka języka angielskiego