• Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w dniach 29 kwietnia – 2 maja br

  29 kwietnia (piątek) i 2 maja (poniedziałek) -Dni wolne dla szkoły podstawowej.

  Świetlica szkolna – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz. 16.30. (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej).

  Oddziały przedszkolne – dyżur. Sekretariat szkoły czynny w godz. 8.00 – 15.00.

  3 maja (wtorek) -Święto Konstytucji 3 Maja.

 • Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w SP1 na rok szkolny 2022/23

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr1. informuje o wynikach przyjęć uczniów do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/23.

  1. Do klas pierwszych zostały przyjęte wszystkie dzieci z obwodu szkoły, które mają zapewnione miejsce z urzędu. Za zgodą Burmistrza Miasta Mszana Dolna, zostały przyjęte dzieci z poza obwodu szkoły, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskały najwyższą ilość punków.
   Prosimy Rodziców o kontakt z sekretariatem szkoły w celu zapoznania się z wynikami rekrutacji.  Obowiązkiem każdego Rodzica jest potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły.  Należy tego dokonać niezwłocznie- osobiście lub elektronicznie: sekretariatsp1@op.pl
  2. Oddziały przedszkolne.
   W związku ze zgłoszeniem  28 uczniów do oddziału przedszkolnego,  zaplanowano jeden oddział liczący 25 dzieci.  Rodzicom dzieci, którzy mieszkają poza obwodem szkoły, zaproponowano zapisanie dzieci do oddziału przedszkolnego w szkole obwodowej, która dysponuje wolnymi miejscami.

  W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci, istnieje możliwość- za zgodą Burmistrza Miasta Mszana Dolna, utworzenia drugiego oddziału przedszkolnego.

  Prosimy Rodziców o kontakt z sekretariatem szkoły w celu zapoznania się z wynikami rekrutacji.

  Obowiązkiem każdego Rodzica jest potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego. Należy tego dokonać niezwłocznie:  osobiście lub elektronicznie: sekretariatsp1@op.pl

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (zał.1, zał.2) należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 15.04.2022r. w godzinach pracy sekretariatu.

  Pliki do pobrania:

 • Ogłoszenie Dyrektora Szkoły w sprawie zapisów uczniów do klas pierwszych oraz do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023

  Sekretariat szkoły prowadzi zapisy od 15 lutego do 31 marca 2022 r. w godz. od 8:00 do 15:00.

  1. Do klas pierwszych szkoły podstawowej przyjmujemy dzieci z obwodu  szkoły:

  –  dzieci 7-letnierocznik 2015,

  –  dzieci 6-letnie – rocznik 2016, których rodzice złożą wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie do klasy pierwszej.

  Warunkiem  przyjęcia dziecka jest:

  – korzystanie dziecka  z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/22 albo 

  – dziecko posiada opinię PPP o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki

  2. Do oddziałów przedszkolnych przyjmujemy dzieci z terenu Miasta Mszana Dolna

  – dzieci 6-letnie  – rocznik 2016   

  – dzieci 5-letnie  – rocznik 2017                                                                                                                                                                                                                                                                               

  Uczniowie spoza obwodu szkoły i Miasta Mszana Dolna będą przyjmowani w miarę posiadanych miejsc, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

  Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce /Dokumenty ->Dokumenty do pobrania  oraz w sekretariacie szkoły.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

  tel. 18 33 10 101, email: sekretariatsp1@op.pl

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Przychodząc do szkoły należy stosować się do zaleceń sanitarnych  wynikających z zagrożenia COVID-19.