• Plany na maj 2018r.

  Uprzejmie informujemy o naszych planach organizacyjnych od 30 kwietnia do 1 czerwca 2018 r

  30 kwietnia/poniedziałek/ Dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Świetlica szkolna – czynna od 6.45.– 16.00.      Sekretariat czynny  od 8.00-14.30                              
  1 maja /wtorek/                         Święto Pracy. Dzień ustawowo wolny od pracy.
  2 maja/środa/ Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Świetlica szkolna – czynna od 6.45.– 16.00.      Sekretariat czynny  od 8.00-14.30                              
  3 maja /czwartek/                                    Święto Konstytucji 3 Maja. Dzień ustawowo wolny od pracy.
  4 maja /piątek/ Szkoła pracuje zgodnie z planem.
  18 maja/piątek/ Dzień otwarty dla rodziców uczniów szkoły podstawowej  klas IV – VII i gimnazjum.  Na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną podanie informacji o postępach uczniów w nauce i w zachowaniu, powiadomienie o ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu.
  31maja /czwartek/                                    Boże Ciało. Dzień ustawowo wolny od pracy.
  1 czerwca/piątek/ Dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum.  Świetlica szkolna – czynna od 6.45.– 16.00 .      Sekretariat czynny  od 8.00-14.30                              
 • Harmonogram egzaminu gimnazjalnego 2018

  Egzamin gimnazjalny 18 – 20 kwietnia 2018r. – ważne informacje dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

   

  Szkoła Podstawowa

  Kl. „0” – środa, czwartek, piątek – zajęcia wg planu

  Kl. I – III i IV – VII – środa i czwartek zajęcia wg planu

  Nauczanie indywid. wg. uzgodnień między rodzicami a nauczycielem

  piątek – dzień wolny

  świetlica – dyżur  6.45 – 16.30

  Naszym Drogim Gimnazjalistom życzymy powodzenia.
  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne „Jedynki”
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr  1 w Mszanie Dolnej  uprzejmie informuje:  – do klas pierwszych  szkoły podstawowej zostali przyjęci wszyscy uczniowie, szkoła posiada  jeszcze 4 wolne miejsca. – do oddziałów przedszkolnych zostały przyjęte wszystkie dzieci, szkoła posiada jeszcze 8 wolnych miejsc.

  SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH ODBĘDZIE SIĘ 19 CZERWCA O GODZ. 15.30 W MAŁEJ SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY.

  RODZICE DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH SPOTKAJĄ SIĘ  Z NAUCZYCIELAMI W DNIU ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO  – 3 WRZEŚNIA. /informacja o wyposażeniu dziecka zostanie podana na stronie internetowej szkoły do 22 czerwca 2018 r.

  Proszę o złożenie w sekretariacie szkoły potwierdzenie woli  przyjęcia dziecka do szkoły lub oddziału przedszkolnego /wg zał. wzoru/

  Szczegółowe informacje  pod nr  telefonu 18 33 10 101 lub osobiście w sekretariacie szkoły w godz. pracy.

  Z poważaniem  Anna  Górska