• Ogłoszenie dyrektora

  Zapraszamy Rodziców na spotkania klasowe

   – 22 stycznia (środa) –  klasy IV – VIII godz.16.00 ,- 23 stycznia (czwartek) – klasy I- III godz.16.00.       W dniu 23 stycznia (czwartek) o godz.17.00 (w jadalni) Akademia Nauki Madison  – zaprasza rodziców zainteresowanych dodatkowymi zajęciami z języka angielskiego  na zebranie organizacyjne.  

 • Regulamin przyznawania nagród Burmistrza Miasta Mszana Dolna

  Dyrektor szkoły zwraca się z prośbą o zapoznanie się Rodziców i uczniów z „Regulaminem przyznawania nagród Burmistrza Miasta Mszana Dolna dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej”. Tekst regulaminu po rozwinięciu strony i w zakładce „Dokumenty – Regulaminy”.

  Regulamin przyznawania nagród Str 1
  Regulamin przyznawania nagród Str 2
  Wniosek Str 1
  Wniosek Str 2
 • KALENDARIUM NA NAJBLIŻSZE DNI GRUDNIA I STYCZNIA 2020.

  1. 17,18,19 grudnia – Próbne egzaminy ósmoklasisty.
  2. 19 grudnia /20 grudnia – Na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną na I półrocze, powiadomienie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych lub nagannym zachowaniu (wychowawcy klas powiadamiają pisemnie rodziców, rodzice potwierdzają otrzymanie informacji).
  3. 19 grudnia (czwartek) – Apel świąteczny dla klas I-VIII i oddziałów przedszkolnych – godz.11.45  – hala sportowa. Zapraszamy .
  4. 23-31 grudnia 2019 –Boże Narodzenie , zimowa przerwa świąteczna.
  5. 1 stycznia 2020 r.(środa) – NOWY ROK 
  6. 2 stycznia (czwartek) -Dzień wolny dla szkoły podstawowej. Świetlica szkolna – zajęcia wychowawcze            od godz. 6.30 do godz.16.30. (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej)Oddziały przedszkolne – dyżur.                                                
  7. 3 stycznia (piątek) -Dzień wolny dla szkoły podstawowej. Świetlica szkolna – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30. (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej). Oddziały przedszkolne – dyżur.
  8. 6 stycznia( poniedziałek)- Święto Trzech Króli – dzień wolny.
  9. 7 stycznia (wtorek)- Rozpoczęcie zajęć po przerwie świątecznej.
  10. 13 stycznia (poniedziałek)- Podanie uczniom informacji o ocenach przewidywanych na I półrocze z zajęć edukacyjnych i z zachowania ( w klasyfikacji śródrocznej nie stosujemy procedury podwyższania ocen).
  11. 20 stycznia (poniedziałek)- Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.
  12. 22 stycznia (środa)- Zebrania z rodzicami klas IV – VIII (Wywiadówki)
  13. 23 stycznia (czwartek) Zebrania z rodzicami klas I- III (Wywiadówki)
  14. 27 STYCZNIA – 9 LUTEGO FERIE ZIMOWE Oddziały przedszkolne – dyżur.
 • Dziennik elektroniczny LIBRUS

  Drodzy Państwo, mając na uwadze dobro i rozwój uczniów, nasza szkoła postanowiła wdrożyć system Synergia. Umożliwi on Państwu bieżące, bezpłatne monitorowanie frekwencji i postępów w nauce dzieci, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo i poufność przekazywanych danych. 

  Za pomocą systemu każdy rodzic oraz uczeń będzie mógł bezpłatnie:

  • sprawdzać oceny ucznia,
  • otrzymywać gotowe analizy jego postępów w nauce,
  • na bieżąco monitorować listy obecności,
  • korespondować z dowolnym nauczycielem,
  • odczytywać ogłoszenia szkolne,
  • sprawdzać plan lekcji,
  • przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń,
  • korzystać z pomocy technicznej.

  Wystarczy zalogować się na swoje konto przez stronę https://rodzina.librus.pl, wpisując LOGIN i HASŁO (system rozpoznaje wielkość liter). Loginy i hasła otrzymacie Państwo od wychowawców w szkole, podczas spotkania w poniedziałek 16 września lub we wtorek 17 września br. 

  Prosimy pamiętać, że z powodów formalnych z jednego konta w systemie Synergia powinna korzystać jedna osoba. Istnieje możliwość otrzymania większej liczby kont Synergia (typu rodzic) od szkoły (na życzenie).

  Prosimy o przekazanie uczniowi jego danych dostępowych do Konta Synergia.

  Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdą Państwo pod adresem: https://synergia.librus.pl/faq

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu.

  Z poważaniem,

  Dyrektor szkoły ANNA GÓRSKA