• Ogłoszenie Dyrektora z dnia 24.10.br.

  Uprzejmie informujemy Rodziców uczniów kl.III A oraz Oddziału Przedszkolnego(którego wychowawcą jest Pani M.Lulek) ,że od 26.10 – 29.10 br. decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologiczną w Limanowej uczniowie zostają objęci nauczaniem zdalnym. Szczegółowe informacje zostały podane Rodzicom kl.III A przez dziennik elektroniczny ,Rodziców dzieci z OP poinformowała P.M.Lulek.

  W razie pytań prosimy o kontakt przez dziennik elektroniczny (administrator), pocztę elektroniczną sekretariatsp1@op.pl, lub tel. 18 33 10 101 (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku 8.00 – 15.00.)

 • Ogłoszenie Dyrektora z dnia 23.10.br.

  Szanowni Rodzice ,Drodzy Uczniowie ,

  zgodnie z komunikatem Premiera Rady Ministrów z dnia 23 października br. ,  uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, przechodzą na naukę zdalną.

  Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. 

  W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z Procedurą nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej Nr 1 dla klas IV – VIII obowiązującą od 26.X.br do odwołania, która jest zamieszczona w dzienniku elektronicznym.

  Ponadto informujemy , że w związku z funkcjonowaniem w trybie stacjonarnym oddziałów przedszkolnych i klas I-III, plan zajęć dla tych oddziałów i klas, pozostaje bez zmian.

  Zgodnie z planem (stacjonarnie) prowadzone są zajęcia specjalistyczne i indywidualne.  Zawieszamy realizację w kl. V -VIII dodatkowych godzin tz. Dyrektorskich(j. ang. mat) oraz WDŻ-u.

  Nie zmieniają się godziny pracy biblioteki i świetlicy szkolnej.

  Sekretariat szkoły czynny w godzinach pracy. W każdej sprawie szkolnej prosimy  o kontakt z wychowawcą klasy ,dyrekcją, z sekretariatem-  tel.18 33 10 101, e-mail: sekretariatsp1@op.pl.

 • Ogłoszenie dla Rodziców

  Szanowni Rodzice.

  Uprzejmie informujemy, że z uwagi na lokalną sytuację epidemiczną, spotkania z wychowawcami klas zostaną zorganizowane w późniejszym terminie.

  W każdej sprawie szkolnej, prosimy o kontakt w wychowawcami klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego, telefonicznie  18 33 10 101 (sekretariat szkoły) lub elektronicznie – sekretariatsp1@op.pl.

           W trosce o zdrowie uczniów i pracowników naszej szkoły prosimy, aby dzieci które mają objawy infekcji górnych dróg oddechowych pozostały w domu do wyleczenia.

           Informacje i dokumenty związane z organizacją pracy szkoły będą systematycznie podawane rodzicom i uczniom w dzienniku elektronicznym „Librus” i na stronie internetowej szkoły.

  Nauczanie zdalne organizowane jest na prośbę rodziców dla uczniów pozostających na kwarantannie i uczniów realizujących nauczanie indywidualne.

           Zapraszamy Przewodniczących Klasowych Rad Rodziców na spotkanie organizacyjne w dniu 28 września (poniedziałek) o godz. 16.00 w małej sali gimnastycznej z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych.

                                                                                                                                                                                   Z poważaniem Dyrekcja szkoły

 • Organizacja rozpoczęcia roku szk. 2020/21

  Harmonogram rozpoczęcia  roku szkolnego 2020/2021 w oddziałach przedszkolnych, w klasach I-III i w klasach IV-VIII  

  Prosimy rodziców klas I-IV oraz pozostałych klas, jeżeli planują zapisać dziecko do Świetlicy szkolnej o zapoznanie się z planem lekcji i zgodnie z potrzebami wypełnić kartę i dostarczyć do szkoły. Można przesłać elektronicznie na pocztę szkoły: sekretariatsp1@op.pl już od 28 sierpnia br. Plan lekcji klas IV-VIII jest już zamieszczony w dzienniku elektronicznym.

  Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi bezpiecznego powrotu uczniów do szkoły od 1 września 2020 r.

  Biblioteka szkolna informuje, że wypożyczenia podręczników na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będą w następujących terminach:

  -klasy I-III oraz klasy VA, VIA, VIB, VIC, VIIIA, VIIIB otrzymają podręczniki 1 września 2020 r. w czasie spotkania z wychowawcą, klasy IVA, IVB, IVC, VIIA, VIIB, VIIC otrzymają podręczniki w późniejszym terminie.

   

  KLASA GODZINA  NR SALI /WEJŚCIE
  1 IV A                         wych. K.Kubowicz 8:30 Hala Sportowa

  wejście od strony kuchni

  2 IV B

  wych. J.Wojtyczka

  8:45 Sala Gimnastyczna w budynku szkoły

  wejście od ul. Sienkiewicza

  3 IV C

  wych. M.Bijatowska

  8:30 Hala Sportowa

  wejście od ul. Konopnickiej

  4 VA 9:30 Hala Sportowa

  wejście od ul. Konopnickiej

  5 VI A 9:30 HARCÓWKA / wejście od ul. Sienkiewicza
  6 VI B 9:15  4/ wejście od ul. Sienkiewicza
  7 VI C 9:30 13/ wejście od ul. Sienkiewicza
  8 VII A 10:15 17/ wejście od ul. Sienkiewicza
  9 VII B 10:30 5/ wejście od ul. Sienkiewicza
  10 VII C 9:45 Sala Gimnastyczna w budynku szkoły

  wejście od ul. Sienkiewicza

  11 VIII A 8:15  15/ wejście od ul. Sienkiewicza
  12 VIII B 8:30 6/ wejście od ul. Sienkiewicza

   

  KLASA GODZINA WEJŚCIE
  1. III a

  (p. Anna Miśkowiec)

  11.00 – 11.45 Hala Sportowa

  wejście od ul. Konopnickiej

  2. III b

  (p. Marzena Tomal)

  11.00 – 11.45 Hala Sportowa

  wejście od strony kuchni

  3. II a

  (p. Magdalena Nawieśniak)

  12.00 – 12.45 Sala Gimnastyczna w budynku szkoły

  wejście od ul. Sienkiewicza

  4. II b

  (p. Jolanta Strama – Morawska)

  12.00 – 12.45 Hala Sportowa

  wejście od kuchni

  5. II c

  (p. Grażyna Staroń)

  12.00 – 12.45 Hala Sportowa

  wejście od ul. Konopnickiej

  6. I a

  (p. Izabela Staroń)

  13.00 – 14.00 Hala Sportowa

  wejście od strony kuchni

  7. I b

  (p. Krystyna Lulek)

  13.00 – 14.00 Hala Sportowa

  wejście od ul. Konopnickiej

  8. 01

  (p. Ewelina Adamczyk)

  14.15 – 15.00 Hala Sportowa

  wejście od strony kuchni

  9. 02

  (p. Małgorzata Lulek)

  14.15 – 15.00 Hala Sportowa

  wejście od ul. Konopnickiej

   Prosimy o przyniesienie torby lub reklamówki na podręczniki i ćwiczenia, które będą rozdawane dzieciom podczas spotkań z wychowawcą 1 września według podanego wyżej harmonogramu.

  Przypominamy dorosłym o obowiązku zakrywania ust i dezynfekcji rąk przed wejściem do pomieszczenia (dzieci dezynfekują ręce). Uczniów kl. IV-VIII obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku szkoły, zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego.

   

  GODZINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ ZMIANA I  (kl-I-III)

  1. 7.50 – 8.35
  2. 8.45 – 9.30
  3. 9.40 – 10.25
  4. 10.35 – 11.20
  5. 11.35 – 12.20
  6. 12.35 – 13.20
   

  GODZINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ ZMIANA II (kl-I-III)

  1. 10.45 – 11.30
  2. 11.45 – 12.30
  3. 12.45 – 13.30
  4. 13.35 – 14.20
  5. 14.25 – 15.10
  6. 15.15 – 16.00

  Bezpieczny powrót do szkół