• Ogłoszenie Dyrektora szkoły z dnia 14 stycznia 2021r.

  Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 11 stycznia br. od poniedziałku, 18 stycznia uczniowie z klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej.

  Szkołę obowiązują: Zasady funkcjonowania szkoły w czasie epidemii przygotowane  zgodnie z wytycznymi  MEiN, MZ i GiS. (podane w dzienniku elektronicznym).

   Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej Nr 1 od 18 I 2021 r.

  1. Odddziały Przedszkolne działają bez zmian.
  2. Zajęcia w klasach I-III prowadzone będą zgodnie z planem lekcji  obowiązującym  do 9 XI 2020 r. zamieszczonym w dzienniku elektronicznym.

  2a. Godziny rozpoczęcia zajęć I zmiana

  Nr lekcji czas trwania
  1.   7.50 –   8.35
  2.   8.45 –   9.30
  3.   9.40 – 10.25
  4.  10.35 – 11.20
  5.  11.35 – 12.20

   

  2b. Godziny rozpoczęcia zajęć II zmiana

  Nr lekcji czas trwania
  4.   10.45 – 11.30
  5.   11.45 – 12.30
  6.    12.45 – 13.30
  7.    13.35–14.20
  8.    14.25 –  15.10
  9.    15.15 – 16.00

  2c. Wejścia do szkoły:  Wejście nr 1 od ul. Sienkiewicza –kl. II i III.

  Wejście nr 2 od ul. Konopnickiej (przez boisko szkolne) kl.0 i I.

  3. Świetlica szkolna czynna od 6.30- 16.30.        

  4. Biblioteka szkolna zaprasza w godzinach pracy.

  5.  Zgodnie z planem (stacjonarnie) i w uzgodnieniu z rodzicami (IV-VIII) prowadzone są zajęcia specjalistyczne i indywidualne.

  6. Klasy IV-VIII  nadal realizują nauczanie zdalne zgodnie z Procedurą nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej Nr 1 dla klas IV-VIII z dnia 26 X 2020 r.(ze zmianami obowiązującymi od 9 XI 2020 r. z bieżącą aktualizacją), które są zamieszczone w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty/Nauczanie zdalne. Zgodnie z ustalonym sposobem organizacji zajęć zdalnych w klasach IV-VIII, od 18 I 2021 r. zajęcia  prowadzimy wg I tygodnia. (będą na bieżąco podawane w dzienniku elektronicznym).

  Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30.

  W każdej sprawie szkolnej prosimy o kontakt z wychowawcą klasy, dyrekcją, sekretariatem – tel.18 33 10 101, e-mail: sekretariatsp1@op.pl

  Z poważaniem

  Dyrekcja szkoły

   

   

 • Ogłoszenie Dyrektora szkoły z dnia 22 grudnia br.

  Uprzejmie przypominamy o Kalendarium na najbliższe dni grudnia br. i stycznia 2021r.

  23 grudnia (środa) – 31 grudnia  (czwartek) 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna
  24 grudnia (czwartek) Szkoła zamknięta –urlopy pracownicze
  29 grudnia(wtorek) Powiadomienie uczniów i rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej  na I półrocze o przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej, ocenie nagannej z zachowania oraz nieklasyfikowaniu.
  23.XII, 28-31.XII Oddziały przedszkolne – dyżur
  1 stycznia 2021 (piątek) Nowy Rok
  4 – 17 stycznia  2021r. Ferie zimowe.   Oddziały przedszkolne – dyżur
  22 stycznia Wystawianie ocen przewidywanych
  29 stycznia Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
  31 stycznia  Zakończenie I półrocza   
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12

  Obecna sytuacja jest dla nas wszystkich szczególna. Panująca pandemia koronawirusa wiąże się z zawieszeniem zajęć stacjonarnych, przymusową izolacją, ograniczeniem kontaktów. Każdego dnia dzieci i młodzież borykają   się z różnymi problemami, których rozwiązanie wymaga odpowiedniego wsparcia, opieki i troski osób dorosłych.

  Dzieci  bywają narażone na akty przemocy rówieśniczej i domowej, nadużycia  ze strony dorosłych, hejt – również w cyberprzestrzeni, niesprawiedliwe traktowanie, brak  zrozumienia,  borykają się z trudnościami okresu dojrzewania, uzależnieniami, samotnością, a także innymi problemami, które nierzadko skutkują  depresją.

  ZAPRASZAMY uczniów i Rodziców do stałego kontaktu ze szkołą w razie wystąpienia problemów. Przypominamy, że w   każdej sprawie mogą indywidualnie porozmawiać z Wychowawcą, Dyrektorem szkoły (tel.18 33 10 101)   lub w sprawach bardzo poufnych skorzystać z całodobowego Dziecięcego Telefonu Zaufania.

       Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów to  przedsięwzięcie podjęte przez  Rzecznika Praw Dziecka i odpowiadające na potrzeby dzieci zmagających się z trudnościami  lub kryzysem psychicznym.

  Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko może uzyskać natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

 • Ogłoszenie Dyrektora szkoły z dnia 27 listopada br.

  Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
  Nauka zdalna w szkołach przedłużona została do 3 stycznia 2021 r.

  Do 3 stycznia 2021r. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I – VIII szkół podstawowych,  oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.
  W dalszym ciągu obowiązuje Procedura nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej dla klas I-VIII ogłoszona przed 9 listopada 2020r., która jest podana w dzienniku elektronicznym oraz na stronie szkoły- w zakładce Dokumenty->Nauczanie zdalne.
  Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci (kl. I-III) osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W bibliotece szkolnej można wypożyczać lektury i inne książki w godz. pon.-czw. 8.00 – 14.00, piątek 8.00 – 13.00.
  Sekretariat szkoły czynny w godzinach pracy.
  W każdej sprawie szkolnej prosimy  o kontakt z wychowawcą klasy, z sekretariatem-  tel.18 33 10 101, e-mail:
  sekretariatsp1@op.pl.