ZHP

Obietnica zuchowa „Leśnej Gromady” z klasy II b.

          W ciągu całego roku szkolnego na zbiórkach zuchowych uczniowie z klasy II B przygotowywali się do złożenia Obietnicy Zuchowej. Poznawali Prawo Zucha, symbolikę znaczka zuchowego, obrzędowość zuchową oraz pląsy i zabawy zuchowe. Oprócz spotkań na zbiórkach zuchy chętnie brały udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. W listopadzie brały udział w apelu klas 0 – III  z okazji Święta Niepodległości. Natomiast w grudniu zuchy z „Leśnej Gromady” uczestniczyły w przekazywaniu „Betlejemskiego Światła Pokoju”.  W dniu 6 czerwca 2017 r. zuchy z „Leśnej Gromady” udały się na wycieczkę na Zarabie. Na miejscu biwakowania drużynowa Grażyna Staroń przy pomocy rodziców kandydatów na zuchów przeprowadziła ostatnie próby przed złożeniem Obietnicy. Zuchy zaliczyły je doskonale i zostały dopuszczone do Obietnicy!

Po złożeniu Obietnicy: „Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha”, zuchy otrzymały znaczki zucha i stały się naprawdę częścią harcerskiej braci.

Potem dzięki pomocy rodziców odbyło się wspólne grillowanie oraz zabawy i zawody na boisku.    

 Na koniec wspólnego biwakowania dzieci wraz z opiekunami zawiązali krąg i pożegnali się iskierką przyjaźni…

                                                                                            phm Grażyna Staroń


Co słychać w „Leśnej Gromadzie” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej.

Leśna Gromada” prowadzona jest przez phm Grażynę Staroń. Należy do niej 19 zuchów. Spotykają się na zbiórkach zuchowych co dwa tygodnie.

Od początku roku szkolnego 2016/17 przygotowują się do złożenia Obietnicy Zuchowej – poznają Prawo Zucha, symbolikę znaczka zuchowego oraz obrzędowość zuchową. Na zbiórkach zuchy bawią się, śpiewają, pląsają i majsterkują.

Oprócz spotkań na zbiórkach zuchy chętnie biorą udział w uroczystościach szkolnych i poza szkolnych. W listopadzie brały udział w apelu klas O – III Szkoły Podstawowej z okazji Święta Niepodległości.

Natomiast w grudniu 2016r. zuchy z „Leśnej Gromady” uczestniczyły w przekazywaniu „Betlejemskiego Światła Pokoju”.

W środę, 21 grudnia na apelu świątecznym młodszej grupy wiekowej dzieci wręczyły lampion z Betlejemskim Światłem Pani Dyrektor Annie Górskiej, która serdecznie podziękowała za udział zuchów i harcerzy w przekazaniu tego szczególnego Światła w  szkole i w kościele.

Wieczorem, tego samego dnia zuchy i harcerze udali się z Betlejemskim Światłem na Roraty do kościoła Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej, aby z tego miejsca Światło Pokoju rozeszło się na świąteczne stoły mieszkańców miasta. Na początku Mszy Świętej Karolina Sentyrz przybliżyła historię Betlejemskiego Światła Pokoju i złożyła w imieniu Gorczańskiego Hufca ZHP życzenia radosnych, rodzinnych oraz pełnych ciepła i pokoju Świąt Bożego Narodzenia. Następnie zuchy przekazały Betlejemskie Światło na ręce księdza Marka Pitali, który złożył je na ołtarzu.

Z tych działań widać, że zuchy na pewno znają i wdrażają praktycznie pierwszy punkt Prawa Zucha – Zuch kocha Boga i Polskę.

Teraz czas na poznawanie kolejnych punktów prawa, a na wiosnę uroczysta Obietnica.

                                                                                                                  phm Grażyna Staroń


HARCERSTWO W NASZEJ SZKOLE

                Od początków istnienia Gorczańskiego Hufca ZHP w Mszanie Dolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 istniało harcerstwo. Gromady zuchowe i drużyny harcerskie prowadzili instruktorzy – nauczyciele naszej szkoły, m.in. p. Anna Staroń, p. Aleksandra Piwowarczyk, p. Marta Szymeczko, p. Joanna Osika. Obecnie w skład Zielonego Szczepu w Szkole Podstawowej Nr 1 wchodzą dwie gromady zuchowe ”Słoneczna Gromada” prowadzona przez p. Marię Szczypkę i „Leśna Gromada” prowadzona przez p. Grażynę Staroń. Z dniem 01.09.2009r. w naszej szkole rozpoczęła swoją działalność Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki. Do czerwca 2013r. opiekę nad harcerzami pełniła dh Katarzyna Kaczmarczyk. W chwili obecnej szkolną drużynę prowadzą druhny Anna Filipiak i Adriana Jakubiak, byłe uczennice tej szkoły.

ZHP

Harcerze spotykają się systematycznie, by poprzez wspólną zabawę, podejmowane inicjatywy drużyny i aktywne uczestnictwo w działaniach hufca szerzyć piękne, harcerskie idee. Wśród wielu zadań realizowanych przez drużynę znalazły się m.in. te poświęcone świętom i rocznicom narodowym (obchody Święta Niepodległości, Apel Poległych – na cześć zamordowanych w Katyniu, wpis do księgi kondolencyjnej po katastrofie pod Smoleńskiem, spotkana pokoleń), tradycjom i zwyczajom (przekazywanie Betlejemskiego Światełka Pokoju, kolędowanie, przygotowywanie stroików świątecznych, andrzejkowe wróżby), a najczęściej poświęcone radosnemu odpoczynkowi i zabawie (wakacyjne wyjazdy na kolonie do Pobierowa, wycieczki, ogniska wspólne gry i zabawy)
To bardzo ważne, by w dzisiejszym świecie nie zabrakło tych, którzy harcerskie szczytne idee pielęgnują i przekazują młodym pokoleniom, dlatego cieszymy się, że w naszej szkole harcerstwo nie tylko istnieje i aktywnie działa, a przede wszystkim dlatego, że drużyna wciąż się rozrasta i co rok nowi uczniowie składają przyrzeczenie harcerskie.