• Ferie na sportowo…

  Już kolejny raz w okresie ferii zimowych uczniowie naszej szkoły mogli aktywnie spędzać wolny czas. W pierwszym tygodniu, od poniedziałku do piątku, dzieci i młodzież brała udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych w hali sportowej. Do zobaczenia za rok.

 • Zmiany w planie lekcji KL. 4 – 8.

  Dyrektor szkoły prosi o zapoznanie się ze zmianami w planie lekcji dla klas 4 – 8. Wszystkie zmiany zostały naniesione na plan lekcji obowiązujący od 10 lutego 2020 w dzienniku elektronicznym.

 • Występ zespołu Teatr Tańca „Kwieciste Gwiazdy”

  TEATR TAŃCA „KWIECISTE GWIAZDY” przy Rodzinnym Domu Dziecka Kiwercy – Ukraina, 8 stycznia przedstawił uczniom Szkoły Podstawowej Nr 1 tańce: ludowe z całego świata, współczesne, towarzyskie, balet klasyczny i etiudy taneczne. Tancerze występowali w pięknych kolorowych strojach. Wykupując bilet na ten występ wspomagaliśmy wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka z Ukrainy. Dziękujemy Rodzicom i Uczniom naszej szkoły za ofiarność!

 • Regulamin przyznawania nagród Burmistrza Miasta Mszana Dolna

  Dyrektor szkoły zwraca się z prośbą o zapoznanie się Rodziców i uczniów z „Regulaminem przyznawania nagród Burmistrza Miasta Mszana Dolna dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej”. Tekst regulaminu po rozwinięciu strony i w zakładce „Dokumenty – Regulaminy”.

  Regulamin przyznawania nagród Str 1
  Regulamin przyznawania nagród Str 2
  Wniosek Str 1
  Wniosek Str 2