Organizacja zajęć w dniach 15,16,17 kwietnia 2019r.

Oddz. „O” – poniedziałek, wtorek, środa – zajęcia wg planu. Kl. I – III – poniedziałek, wtorek – zajęcia wg planu,  środa – dzień wolny. Kl. IV – VII i 3 Gim. poniedziałek, wtorek zajęcia wg planu, środa  – dzień wolny. Środa – dzień wolny dla kl. I – VII i 3 Gim.  Świetlica – dyżur  6.30 – 16.30

Egzamin ósmoklasisty rok szk. 2018/2019

15 kwietnia 2019r. (poniedziałek) – j. polski.    Godz. 9.00 –  120 min + 60

16 kwietnia 2019r. (wtorek) – matematyka.     Godz. 9.00 – 100 min + 50

17 kwietnia 2019r. (środa) – j. angielski.             Godz. 9.00 – 90 min + 45

Klasy ósme do szkoły przychodzą na 8.30. O godz. 8.40 – wejście do sali egzaminacyjnej. Uczniowie przynoszą ze sobą długopis (pióro) z czarnym atramentem, legitymację szkolną i  linijkę na część mat. – przyrodniczą. Nie wolno pisać długopisem, który można mazać, rysować ołówkiem, nie wolno używać korektora, kalkulatora itp. TELEFONU KOMÓRKOWEGO NIE WOLNO WNOSIĆ DO SALI EGZAMINACYJNEJ.