Kalendarium na najbliższe dni maja i na czerwiec

14 maja (wtorek) od godz.15.30 Dzień otwarty dla rodziców uczniów szkoły podstawowej klas IV – VIII i gimnazjum. Na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną podanie informacji o postępach uczniów w nauce i w zachowaniu,  powiadomienie o ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu. 
od 26 maja do 1 czerwca Wyjazd na Zieloną Szkołę klas IV i V szkoły podstawowej.
6 czerwca (czwartek) Wystawianie rocznych ocen przewidywanych w klasach VIII szkoły podstawowej i w gimnazjum, powiadomienie pisemne rodziców (uczniowie mogą skorzystać z procedury podwyższania ocen).
7 czerwca (piątek) Wystawianie rocznych ocen przewidywanych w szkole podstawowej  do klasy VII, powiadomienie pisemne rodziców (uczniowie mogą skorzystać z procedury podwyższania ocen).
8 czerwca (sobota) Piknik szkolny z okazji Dnia Dziecka i 55 lecia Szkoły Podstawowej  Nr 1 (przeniesiony na wrzesień 2019). 
14 czerwca (piątek) Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej w szkole podstawowej i gimnazjum
17 czerwca (poniedziałek) Spotkanie z rodzicami przyszłych klas pierwszych szkoły podstawowej godz. 15.30 (mała sala gimnastyczna)
20 czerwca (czwartek) Boże Ciało. Dzień ustawowo wolny od pracy.
21 czerwca 2019 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego pożegnanie absolwentów Gimnazjum Miejskiego Nr 1 i absolwentów klas ósmych Szkoły Podstawowej Nr 1