Ogłoszenie Dyrekcji w sprawie organizacji pracy szkoły od 8.04.2019r.

OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY z dnia 11 kwietnia 2019 r., godz. 16:00.

Zgodnie z planowanymi dniami wolnymi we wrześniu 2018r. z uwagi na egzaminy, 12 kwietnia  (piątek) jest  dniem wolnym dla uczniów całej szkoły (kl. I – VIII.)  Ze względów organizacyjnych w tym dniu nie będą też prowadzone zajęcia dydaktyczne  w oddziałach przedszkolnych.  

Dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

 

INFORMACJE NA TEMAT ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W CZASIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ZOSTANĄ OGŁOSZONE W PIĄTEK      12 kwietnia 2019r.

Egzaminy gimnazjalne w naszej szkole przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tj.:

  •  egzamin gimnazjalny w dniach 10,11 i 12 kwietnia 2019r.

Egzaminy ósmoklasisty w naszej szkole będą przeprowadzone zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

  • egzamin ósmoklasisty w dniach 15,16 i 17 kwietnia 2019r.

Więcej informacji o egzaminach w ogłoszeniu organizacja zajęć w czasie egzaminów a także pod numerem telefonu  18 33 10 101.

 


OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY z dnia 10 kwietnia 2019 r., godz. 15:00.

W związku z oświadczeniem Szkolnego Komitetu Strajkowego, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 informuje o organizacji zajęć w czwartek 11.04.2019r. W tym dniu nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne w klasach IV-VIII i w oddziałach przedszkolnych.

Zgodnie z planowanymi dniami wolnymi we wrześniu 2018 r. z uwagi na egzaminy, uczniowie  kl. I-III SP   w dniach 10,11 kwietnia mają dni wolne. 12 kwietnia  (piątek) jest  dniem wolnym dla całej szkoły.

Dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Egzaminy w naszej szkole zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tj.:
• egzamin gimnazjalny w dniach 10,11 i 12 kwietnia 2019r.
• egzamin ósmoklasisty w dniach 15,16 i 17 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji o egzaminach w ogłoszeniu organizacja zajęć w czasie egzaminów a także pod numerem telefonu  18 33 10 101.

 


OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY z dnia 9 kwietnia 2019 r., godz. 16:00.

W związku z oświadczeniem Szkolnego Komitetu Strajkowego, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 informuje o organizacji zajęć w środę 10.04.2019r. W tym dniu nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne w klasach IV-VIII i w oddziałach przedszkolnych.

Zgodnie z planowanymi dniami wolnymi we wrześniu 2018 r. z uwagi na egzaminy, uczniowie kl. I-III SP w dniach 10, 11 kwietnia mają dni wolne. 12 kwietnia (piątek) jest dniem wolnym dla całej szkoły.

Dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Egzaminy w naszej szkole zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tj.:

  • egzamin gimnazjalny w dniach 10, 11 i 12 kwietnia 2019 r.
  • egzamin ósmoklasisty w dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji o egzaminach w ogłoszeniu organizacja zajęć w czasie egzaminów a także pod numerem telefonu  18 33 10 101.

 


08.04.2019. Godz. 16:15.  W związku z oświadczeniem Komitetu Strajkowego, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 informuje, że we wtorek 9.04.2019r. nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne. Dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

OŚWIADCZENIE KOMITETU STRAJKOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MSZANIE DOLNEJ
Informujemy, że Szkolny Komitet Strajkowy wydelegował część nauczycieli do zespołów nadzorujących egzaminy,  którzy w poczuciu odpowiedzialności i dla dobra uczniów oraz ich rodziców podejmują się przeprowadzenia egzaminów: gimnazjalnego i ósmoklasisty w naszej szkole. Protest będzie trwał nadal do momentu zawarcia porozumienia związków zawodowych ze stroną rządową.

Egzaminy w naszej szkole zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tj.:
• egzamin gimnazjalny w dniach 10,11 i 12 kwietnia 2019r. 
• egzamin ósmoklasisty w dniach 15,16 i 17 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji o egzaminach w ogłoszeniu organizacja zajęć w czasie egzaminów a także pod numerem telefonu  18 33 10 101.


7.04.2019. Godz. 22.40. Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie.

Ogłoszenie na stronie szkoły w sprawie organizacji zajęć w dniu 8. kwietnia jest aktualne.

W poniedziałek poinformujemy o organizacji zajęć we wtorek i w kolejne dni.

Egzaminy zostaną przeprowadzone zgodnie z terminami o czym uczniowie zostali poinformowani.

Dla uczniów, którzy przyjdą  jutro do szkoły  zostaną  zorganizowane zajęcia opiekuńcze.


6.04.2019. Godz. 18:50. Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej, po zapoznaniu się z opinią Grona Pedagogicznego, informuje, że jeżeli w niedzielę  tj. 7 kwietnia 2019 r. nie dojdzie do porozumienia Związków Zawodowych ze stroną Rządową, to w poniedziałek 8 kwietnia 2019r. nauczyciele przystąpią do strajku.

W tym dniu nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne, natomiast będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze. W związku z powyższym zwracamy się z  serdeczną prośbą do Rodziców o wyrozumiałość i w miarę możliwości zapewnienie opieki swoim dzieciom.

Stołówka szkolna jest czynna w godzinach pracy.

Dalsze informacje będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej szkoły.