Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych w SP1 na rok szkolny 2024/25

  1. Do klas pierwszych zostały przyjęte wszystkie dzieci z obwodu szkoły, które mają zapewnione miejsce z urzędu oraz dzieci z poza obwodu szkoły.
  2. Do oddziału przedszkolnego zostały przyjęte wszystkie dzieci.
  3. Obowiązkiem każdego Rodzica jest potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego  lub klasy pierwszej. Pisemne oświadczenie (zał.1, zał.2) należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres email: sekretariatsp1@op.pl do 29.03.2024 r. 

Pliki do pobrania: