REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KOŚCIELE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W MSZANIE DOLNEJ W DNIACH 18–20 MARCA 2024R.


SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 0 – 3

ODDZIAŁY  PRZEDSZKOLNE „0”- zajęcia zgodnie z planem.

W poniedziałek i wtorek  na rekolekcje do kościoła na godz. 11.00  idą dzieci pod opieką nauczyciela i rodziców do pomocy, lub Rodzice osobiście zabierają swoje dzieci.  Dzieci, które z różnych przyczyn nie pójdą do kościoła, pozostają pod opieką nauczyciela w Bibliotece szkolnej. Powrót około 11.40. Po przyjściu z kościoła zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem.

W środę na rekolekcje do kościoła na godz. 11.30  idą dzieci pod opieką nauczyciela i rodziców do pomocy, lub Rodzice osobiście zabierają swoje dzieci.  Dzieci, które z różnych przyczyn nie pójdą do kościoła, pozostają pod opieką nauczyciela w Bibliotece szkolnej. Powrót około 12.40. Po przyjściu z kościoła zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem.


KLASY I-III

 W poniedziałek i wtorek   zajęcia  zgodnie z tygodniowym planem. O godz. 10:50 uczniowie, którzy mają lekcje idą do kościoła (klasami) pod opieką nauczycieli, około  godz. 11:40 wracają na zajęcia do szkoły (klasami, pod opieką nauczycieli). Popołudniowa zmiana  do kościoła idzie z rodzicami lub z wychowawcą ze świetlicy (dotyczy dzieci, które zapisane są na zajęcia do Świetlicy szkolnej). Dzieci, które z różnych przyczyn nie pójdą do kościoła, pozostają pod opieką nauczyciela w Bibliotece szkolnej.
Z kościoła dzieci wracają pod opieką nauczycieli.

W środę na rekolekcje do kościoła na godz. 11.30  idą (11.20) dzieci pod opieką nauczyciela.  Dzieci, które z różnych przyczyn nie pójdą do kościoła, pozostają pod opieką nauczyciela w Bibliotece szkolnej. Powrót około 12.40. Po przyjściu z kościoła zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem.
Opiekę nad uczniami w kościele sprawują nauczyciele, którzy w tym czasie mają lekcję z daną klasą.


SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV – VIII

W poniedziałek  i wtorek zajęcia  zgodnie z tygodniowym planem. O godz. 9:20 uczniowie idą do kościoła (klasami) pod opieką nauczycieli, około godz. 10:30 wracają na zajęcia do szkoły (klasami, pod opieką nauczycieli).
Dzieci, które z różnych przyczyn nie pójdą do kościoła, pozostają pod opieką nauczyciela w Bibliotece  szkolnej.
Opiekę nad uczniami w kościele sprawują nauczyciele, którzy w tym czasie mają lekcje z daną klasą.
Plecaki zostawiamy w szkole, przed i  po rekolekcjach lekcje odbywają się według tygodniowego planu.

ŚRODA 20.03.2024r.

Godz. 9.00 – 10.00   Spowiedź  dla klas IV- VIII
W tym dniu  uczniowie przychodzą do spowiedzi z domu . Rodzice (opiekunowie) biorą odpowiedzialność za przyjście dziecka do kościoła i przystąpienie do spowiedzi. O godz. 10.00  Msza Święta dla  klas  IV – VIII .
Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele, którzy w tym czasie mają lekcje z daną klasą.
Około godz.11.00- uczniowie wracają na zajęcia do szkoły
(klasami, pod opieką nauczycieli). Po przyjściu do szkoły, nauczyciele sprawdzają obecność uczniów,  kolejne lekcje odbywają się wg  planu.