Pożegnanie absolwentów

25 czerwca odbyła się akademia, w czasie której pożegnaliśmy uczniów klas ósmych. Pierwsza część spotkania miała charakter poważny i dostojny. Absolwenci odśpiewali hymn państwowy po czym  złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie zaprezentowany został oryginalny program artystyczny, którego stronę wokalno-instrumentalną opracował pan Mariusz Klimek. W dalszej części akademii nastąpiło rozdanie świadectw i nagród za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.  

Uroczystość uświetniła obecność pani burmistrz Anny Pękały, dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz bardzo licznie zgromadzonych rodziców uczniów kończących Szkołę Podstawową.

Spotkanie miało charakter bardzo emocjonalny. Była radość z otrzymanych świadectw oraz łzy wzruszenia w trakcie rozstania z kolegami z klasy oraz wychowawczyniami: panią Moniką Jurczak-Ślagą oraz panią Małgorzatą Kołodziejską.