Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej od 26 – 30 kwietnia 2021r.

  1. Oddziały przedszkolne nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
  2. Klasy I-III – od 26 – 28 kwietnia ( poniedziałek, wtorek, środa ) będą realizowali naukę w trybie hybrydowym (zajęcia w szkole i w domu) według obowiązującego planu lekcji  i  harmonogramu podanego w dzienniku elektronicznym.
  3. Klasy IV – VIII – kontynuują nauczanie zdalne.
  4. 29 – 30 kwietnia ( czwartek i piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w SP-1
  5. Świetlica szkolna czynna w godzinach pracy.                                                                                                         Oddziały przedszkolne  – dyżur nauczyciela.                                                                                           Rodzice zgłaszają wychowawcy klasy pobyt dziecka w szkole.
  6. Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest złożenie wniosku przez  rodziców do dyrekcji szkoły.
  7. W porozumieniu z rodzicami, zajęcia nauczania indywidualnego, zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, logopedyczne, wczesnego wspomagania, korekcyjno-kompensacyjne mogą odbywać się w formie nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły.
  8. W związku z powyższym ,w szkole nadal obowiązuje Procedura nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej Nr 1dla klas I-VIII obowiązującą od 22 marca 2021 r. do odwołania oraz Zasady funkcjonowania klas I – III w czasie epidemii obowiązujące od 18 stycznia2021 r.
  9. Uczniowie i rodzice za pośrednictwem dziennika elektronicznego ,,LIBRUS’’ lub telefonicznie (18 33 10101),mogą umówić się na rozmowę dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej    z pedagogiem szkolnym.
  1. Sekretariat szkoły czynny w godzinach pracy. W każdej sprawie szkolnej prosimy o kontakt                        z wychowawcą klasy ,dyrekcją szkoły i sekretariatem tel.18 33 10 101, e-mail: sekretariatsp1@op.pl