Organizacja zajęć w szkole od 19 kwietnia br.

Od 19 kwietnia br. przedszkola (w tym oddziały przedszkolne w szkole) i żłobki zostaną otwarte.                                  Do 25 kwietnia br. uczniowie wszystkich szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych będą kontynuować naukę w trybie zdalnym. W szkole obowiązuje dotychczasowa procedura nauczania zdalnego.                                          Nadal będą organizowane konsultacje dla uczniów klas ósmych oraz zajęcia specjalistyczne w szkole ( terminy konsultacji podawane są w dzienniku elektronicznym.                                                                                                  Przypominamy o stosowaniu się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki i Kuratorium Oświaty w Krakowie.