Ogłoszenie z dnia 22 maja br.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

Dyrektor szkoły podaje informację dotycząca organizacji pracy szkoły w terminie od 25 maja do 7 czerwca br.

Oddziały przedszkolne – nauczanie zdalne.

Klasy I – III- od 25 maja będą prowadzone zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami dydaktycznymi dla zapisanych wcześniej uczniów (u wychowawców), których rodzice pracują. Udział dzieci w zajęcia jest dobrowolny. Dla pozostałych uczniów obowiązuje nauczanie zdalne.

Świetlica szkolna czynna od godz.6.30 – 16.30

Klasy VIII – od 25 maja będą  prowadzone konsultacje wg harmonogramu podanego do wiadomości przez dziennik elektroniczny.

Konsultacje są dobrowolne. Zainteresowani  uczniowie zgłaszają swój udział  w konsultacjach u nauczyciela danych zajęć. Nadal obowiązuje nauczanie zdalne.

Od 1 czerwca br. uczniowie wszystkich klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Konsultacje będą prowadzone wg harmonogramu podanego do wiadomości przez dziennik elektroniczny. Konsultacje są dobrowolne. Zainteresowani  uczniowie zgłaszają swój udział w konsultacjach u nauczyciela danych zajęć . Nadal obowiązuje nauczanie zdalne.

Z biblioteki szkolnej będzie można wypożyczać książki lub je zwracać od poniedziałku do piątku, od godziny 9.00-13.00.

Bardzo ważne: Na terenie szkoły obowiązująProcedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ”.

Jeżeli Państwo zdecydujecie się posłać dziecko do szkoły na zajęcia lub konsultacje, należy zapoznać się  z obowiązującymi procedurami oraz wypełnić oświadczenia i przekazać do szkoły. Procedury i oświadczenia, do pobrania znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce: DokumentyOświadczenia można  przesłać na dzień przed posłaniem dziecka do szkoły na pocztę szkoły: sekretariatsp1@op.pl  lub dostarczyć w dniu przyjścia do szkoły.

Z poważaniem Anna Górska