Podsumowanie konkursu matematyczno-historycznego

16 kwietnia 2019r. odbył się ostatni etap innowacji pedagogicznej noszącej nazwę ,,Interdyscyplinarny konkurs matematyczno-historyczny dla szkoły podstawowej”. Celem projektu było powtórzenie, uzupełnienie oraz rozszerzenie wiedzy z matematyki i historii. Innowacja trwała 3 lata (2016-2019) i objęła 12 etapów konkursowych, które odbyły się w ramach zajęć pozalekcyjnych. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 23 uczniów szkoły podstawowej. Tegorocznymi laureatami konkursu zostali: Grzegorz Pajdzik, Bartosz Baniowski, Radosław Drat, Filip Płoskonka i Wiktor Aksamit.

Autorki innowacji: Monika Jurczak-Ślaga i Małgorzata Kołodziejska.