Kalendarium na najbliższe dni czerwca 2019 r.

Wyjaśnienie dotyczące terminu zakończenia roku szkolnego 2018/19.

Uprzejmie informujemy, że na stronie: bip.men.gov.pl/akty-prawne/projekty-aktow-prawnych/ znajduje się Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 21 maja 2019r. Projekt nie został jeszcze podpisany przez ministra edukacji, nadal czekamy na ogłoszenie. W związku z powyższym przedstawiamy dwie wersje terminów związanych z procedurą podania do wiadomości ocen przewidywanych i zakończenia roku szkolnego. Informujemy, że procedura podwyższania ocen znajduje się w statucie szkoły.

 5-6 czerwca (środa- czwartek) Wystawianie rocznych ocen przewidywanych w klasach VIII szkoły podstawowej i w gimnazjum, powiadomienie pisemne rodziców (uczniowie mogą skorzystać z procedury podwyższania ocen).
6 -7 czerwca (czwartek -piątek) Wystawianie rocznych ocen przewidywanych w szkole podstawowej  do klasy VII, powiadomienie pisemne rodziców (uczniowie mogą skorzystać z procedury podwyższania ocen).
13 czerwca (czwartek) Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej w szkole podstawowej i gimnazjum
17 czerwca (poniedziałek) Spotkanie z rodzicami przyszłych klas pierwszych szkoły podstawowej godz. 15:30 (mała sala gimnastyczna).
20 czerwca (czwartek) Boże Ciało. Dzień ustawowo wolny od pracy.
19 czerwca 2019 r.

 lub 21 czerwca 2019 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego pożegnanie absolwentów Gimnazjum Miejskiego Nr 1 i absolwentów klas ósmych Szkoły Podstawowej Nr 1  (szczegółowa organizacja  dnia zakończenia roku szkolnego podana zostanie w kolejnym ogłoszeniu).