Zajęcia z hipoterapii

W dniu 16 października nasi uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wzięli udział w zajęciach z hipoterapii w szkole jazdy konnej w Mszanie Górnej. Instruktorzy jazdy na początku zajęć zapoznali uczniów jak należy zachowywać się przy tych zwierzętach oraz odpowiadali na pytania dzieci. Uczniowie mieli możliwość oswojenia się ze zwierzętami. Mogli dotykać konie, czesać a nawet jeździć na nich pod okiem instruktorów oraz rodziców. Zajęcia, oprócz walorów rehabilitacyjnych, sprawiły wiele radości zarówno samym dzieciom jak i ich rodzicom, którzy obserwowali jak ich pociechy przezwyciężają i pokonują niepewność, a tym samym rozwijają swoją samodzielność i poczucie własnej wartości.