Kalendarium zakończenia I półrocza roku szk. 2017/18

23 grudnia 2017 r.   – 1 stycznia 2018 r. Zimowa przerwa świąteczna
12 stycznia 2018 r. Podanie uczniom informacji o przewidywanych na I półrocze ocenach  z zajęć edukacyjnych i z zachowania   -wpis do zeszytu  (w klasyfikacji śródrocznej nie stosujemy procedury podwyższania ocen)
17 stycznia 2018 r.  Zebranie  klasyfikacyjne rad pedagogicznych    ZAKOŃCZENIE  I PÓŁROCZA
22 stycznia 2018 r. Zebrania z rodzicami klas I – III (Wywiadówki)
23 stycznia 2018 r. Zebrania z rodzicami klas IV-VII i Gimnazjum    (Wywiadówki)
12 – 23 lutego Ferie zimowe