Integracyjny Teatr „Nowi Gotowi”

W dniu 7 grudnia 2017 roku w naszej szkole gościł Integracyjny Teatr Kukiełkowy „Nowi Gotowi” działający przy Stowarzyszeniu Remedium w Tymbarku. Zaproszeni  artyści  przedstawili sztukę pt. „Kwiat paproci” – baśń J.I. Kraszewskiego. Przedstawienie mogli  zobaczyć uczniowie z klas 0 – IV. Do nich właśnie skierowane było jasne i proste przesłanie, iż bogactwa, majątki, pieniądze nie dają szczęścia, jeśli nie dzieli się ich z innymi ludźmi,  a zyskują blask niezwykły i podnoszą urodę życia, jeśli pomogą biednym i potrzebującym. Oprócz gry teatralnej dzieci mogły podziwiać przepiękne kukiełki i dekorację wykonaną przez samych artystów. Przedstawienie zostało przyjęte długimi owacjami.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne wraz z uczniami serdecznie dziękują wszystkim aktorom i opiekunom za przybycie do nas, dostarczenie niezapomnianych wrażeń podczas przedstawienia oraz życzą dalszych sukcesów artystycznych grupie.