Uczennice “Jedynki” kultywują gwarę i tradycje naszego regionu

Uczniowie ZSM NR1 w Mszanie Dolnej wzięli udział  w Konkursie Czytelniczo – Plastycznym Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej „Góralskie cytanie”.  Patronat nad konkursem objęli: Wójt Gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba oraz Burmistrz Miasta Mszana Dolna Józef Kowalczyk. Współorganizatorami konkursu byli: Małopolski Kurator Oświaty, Barbara Nowak oraz Dyrektor Instytutu Nauk Humanistyczno – Społecznych i Turystyki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Do etapu rejonowego, który odbył się w Zespole Szkoły i Przedszkola w Łostówce,  zakwalifikowało się łącznie piętnastu uczniów z 44 biorących udział w etapie szkolnym. Na uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród ufundowanych przez  Burmistrza Miasta Mszana Dolna, które odbędzie się podczas Gali Finałowej Konkursu „Góralskie cytanie” w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu w dniu 13 czerwca 2017 roku, zaproszenie otrzymały: w konkursie czytelniczym :Ewelina Kuś  i   Anna  Łysek
w konkursie plastycznym: Martyna Nowak  i Urszula Łabuz.
 Przy  tej okazji słowa uznania należą się Ani Łysek – uczennicy I A  Gimnazjum, która uzyskała I miejsce w konkursie  na Gatkę, organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński z okazji obchodów Miesiąca Języka Ojczystego  – Kraków 2017.

Serdecznie gratulujemy.