Przegląd kolęd klas O-III

W naszej szkole corocznie klasy 0 – III spotykają się na wspólnym kolędowaniu. W tym roku kolędowanie odbyło się 26 -go stycznia, a gospodarzami spotkania była klasa II B. W kolędowaniu brały udział wszystkie klasy – od „zerówek” po trzecie wraz z wychowawczyniami. Na spotkaniu gościły  Pani Dyrektor Anna Górska i Pani Wicedyrektor Stanisława Łabuz oraz uczniowie nauczania indywidualnego ze swoimi wychowawczyniami. Najpierw uczniowie z klasy II B opowiedzieli zebranym o tradycji kolędniczej w naszym regionie oraz zaprezentowali prawdziwą grupę kolędników złożoną z: Turonia, Diabła, Dziada  z gwiazdą. W rolę Diabła wcieliła się Zosia R., natomiast Turonia – Hubert K. Kolędnikom  na skrzypcach przygrywała Lidzia K. Zespół po zagórzańsku zaśpiewał zebranym życzenia na Nowy Rok, a harce Turonia i Diabła może trochę przestraszyły najmłodsze dzieci z grup „zerówkowych”, ale na pewno wszystkich zaciekawiły. Następnie poszczególne klasy kolejno śpiewały  zarówno kolędy zagórzańskie oraz tradycyjne kolędy śpiewane w całej Polsce jak i piękne nastrojowe pastorałki.  Niektóre klasy pięknie wzbogaciły swój śpiew grą na instrumentach. Spotkanie podsumowała Pani Dyrektor Anna Górska – pogratulowała pięknego przygotowania kolęd i pastorałek oraz zachęciła do podtrzymywania tradycji organizowania przeglądu kolęd najmłodszej grupy uczniów naszej szkoły.

                                                                                                                      mgr Grażyna Staroń