Apel z okazji Święta Niepodległości

Apel z okazji 98. Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę odbył się w naszej szkole dn. 10 listopada 2016 r. Uroczystość przygotowały klasy czwarte i klasa 1B gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli: Małgorzaty Kołodziejskiej, Moniki Jurczak – Ślagi i Katarzyny Kubowicz. Do pięknego śpiewania pieśni patriotycznych przygotował uczniów nauczyciel muzyki – Mariusz Klimek. Program uroczystości zakładał wspomnienie najważniejszych wydarzeń tamtejszego okresu: rozbiorów, insurekcji kościuszkowskiej, powstania listopadowego i styczniowego oraz najważniejszej daty – odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedstawienie to było okazją do przypomnienia i uporządkowania wiadomości historycznych, uczczenia święta wierszem i pieśnią. Dopełnieniem całości było przedstawienie tego fragmentu polskiej historii za pomocą wyświetlonych na projektorze obrazów sławnych malarzy.

Katarzyna Kubowicz