NASZE PLANY NA STYCZEŃ I LUTY 2024 R.

24 stycznia (środa) Zabawa noworoczna – klasy 0-3 ( szczegółowy plan podają Wychowawcy klas).
24 stycznia (środa) Kolędowanie w Kościele Miłosierdzia Bożego o godz.17.30,  O godz.18.00 Msza św. w intencji  Szkoły. Zapraszamy Uczniów z Rodzicami, Grono Pedagogiczne i Pracowników Szkoły.
  31 stycznia  (środa) Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna- godz.15.20
Od 1 lutego Rozpoczynamy II półrocze roku szkolnego 2023/24 ( zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły Podstawowej nr1)
 6 lutego  ( wtorek) Klasowe spotkania Wychowawców klas  z Rodzicami kl. I- III  godz.15.30  -podsumowanie I półrocza, plany na II półrocze.      
  7 lutego ( środa) Zabawa noworoczna – klasy 4-8 (szczegółowy plan podają Wychowawcy klas).              Rozpoczęcie od godz.16.00.
Zakończenie: klasy 4-6 godz.19.00, klasy 7-8 godz.20:00
 8 lutego (czwartek) Klasowe spotkania Wychowawców klas  z Rodzicami kl. IV- VIII  godz.15.30  –podsumowanie I półrocza, plany na II półrocze.      
12-25 lutego  2024 r. Ferie zimowe