PRZYPOMNIENIE O TERMINACH SPOTKAŃ Z RODZICAM I PLANACH NA LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2022R.

Prosimy o zapoznanie się z kalendarium.

28 listopada (poniedziałek)
Spotkania z Rodzicami – kl. 0- III godz.16:00  w małej sali gimnastycznej.
Tematyka :
1. Bieżące sprawy szkolne –  dyrekcja szkoły.
2. Spotkanie z psychologiem  Panią mgr Dorotą Trzop na temat ,,Odporności emocjonalnej dzieci i młodzieży ’’.
Po godz. ok.17.00 indywidualne  konsultacje z wychowawcami i nauczycielami.          
30 listopada
(środa) zmiana z 29 na 30 XI.
Spotkania z Rodzicami – kl. IV -VIII godz. 16:00 w małej sali gimnastycznej.
Tematyka :
1. Bieżące sprawy szkolne –  dyrekcja szkoły.
2. Spotkanie z psychologiem  Panią mgr Dorotą Trzop na temat ,,Odporności emocjonalnej dzieci i młodzieży ’’.
Po godz. ok.17.00 indywidualne  konsultacje z wychowawcami i nauczycielami.          
22-  23- grudnia     
Powiadomienie uczniów i rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej  na I półrocze o przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej , ocenie nagannej z zachowania oraz nieklasyfikowaniu. Rodzic potwierdza : podpisem na jednym egzemplarzu zapoznanie się z wykazem ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania u wychowawcy lub elektronicznie po otrzymaniu od wychowawcy takiej informacji.
23 grudnia (piątek)
31 grudnia              
(piątek) 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2023r.  (niedziela)
Nowy Rok                                                   
6 stycznia (piątek)
Święto Trzech Króli