OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2021/22 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1.

W piątek – 24 czerwca o godz. 8.00. Msza św. dziękczynna  na zakończenie  Roku szkolnego w kościele Miłosierdzia Bożego   w Mszanie Dolnej.   

Rodzice decydują o udziale dziecka w nabożeństwie. 

Uczniowie klas 0-III pozostają pod opieką Rodziców podczas Mszy św.   i  w drodze do  i   z kościoła (szkoły).                        

Uczniowie klas IV- VIII za zgodą Rodziców przychodzą samodzielnie lub   z Rodzicami

Szkoła zapewni bezpieczeństwo (po nabożeństwie) na przejściach   na ul. Kopernika  i na ul. Tolińskiego.

  Po zakończeniu Mszy Świętej przechodzimy do szkoły.                        

  Oddziały przedszkolne i klasy I – VII udają się  na spotkania z Wychowawcami klas w salach lekcyjnych :

VII A-s.13, VII B -s,4, VII C s. H. VIA – s.14,III A –s.6, III B  s.7, III C-s.10 , II A-s.8  ,II B s.2, I A –s.17.,I B -s,3, IC- s.9  Oddziały przedszkolne w swoich salach.

Klasy VIII spotykają się w Hali sportowej na uroczystym pożegnaniu Absolwentów i zakończeniu roku szkolnego 2021/22.

ZAPRASZAMY