Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w SP1 na rok szkolny 2022/23

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr1. informuje o wynikach przyjęć uczniów do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/23.

  1. Do klas pierwszych zostały przyjęte wszystkie dzieci z obwodu szkoły, które mają zapewnione miejsce z urzędu. Za zgodą Burmistrza Miasta Mszana Dolna, zostały przyjęte dzieci z poza obwodu szkoły, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskały najwyższą ilość punków.
    Prosimy Rodziców o kontakt z sekretariatem szkoły w celu zapoznania się z wynikami rekrutacji.  Obowiązkiem każdego Rodzica jest potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły.  Należy tego dokonać niezwłocznie- osobiście lub elektronicznie: sekretariatsp1@op.pl
  2. Oddziały przedszkolne.
    W związku ze zgłoszeniem  28 uczniów do oddziału przedszkolnego,  zaplanowano jeden oddział liczący 25 dzieci.  Rodzicom dzieci, którzy mieszkają poza obwodem szkoły, zaproponowano zapisanie dzieci do oddziału przedszkolnego w szkole obwodowej, która dysponuje wolnymi miejscami.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci, istnieje możliwość- za zgodą Burmistrza Miasta Mszana Dolna, utworzenia drugiego oddziału przedszkolnego.

Prosimy Rodziców o kontakt z sekretariatem szkoły w celu zapoznania się z wynikami rekrutacji.

Obowiązkiem każdego Rodzica jest potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego. Należy tego dokonać niezwłocznie:  osobiście lub elektronicznie: sekretariatsp1@op.pl

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (zał.1, zał.2) należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 15.04.2022r. w godzinach pracy sekretariatu.

Pliki do pobrania: