Spotkania z Rodzicami w dniach 29 i 30 listopada br.

Szanowni Rodzice,  zapraszamy na indywidualne konsultacje  z Wychowawcami klas i Nauczycielami  w następujących dniach :

– klasy I-III i oddziały przedszkolne – 29 listopada (poniedziałek) w godz.15.30 – 17.00 

– klasy  IV – VIII – 30 listopada (wtorek) w godz.15.30 – 17.00                        

Szczegółowe informacje u Wychowawców klas , ewentualne zapytania proszę kierować za pośrednictwem dziennika elektronicznego do danego Wychowawcy lub telefonicznie  do sekretariatu szkoły : 18 33 10 101

Planowane spotkanie ogólne nie odbędzie się w związku z aktualną sytuacją epidemiczną.   Numery sal ,w których będą przyjmowali nauczyciele zostaną podane na szkolnej tablicy ogłoszeń .  W szkole obowiązują procedury bezpieczeństwa sanitarnego : zakładanie maseczek ,dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu społecznego.

Z poważaniem

Dyrekcja szkoły