Akademia Małej Salamandry i Głuszca – spotkanie ekologiczne w SP-1.

W dniu 13 października br. w naszej szkole odbyły się zajęcia o tematyce ekologicznej realizowane w ramach akcji Lokalnej Organizacji Turystycznej  Powiatu Limanowskiego ,,Akademia Małej Salamandry i Głuszca’’.
Zajęcia prowadziła Pani Bernadetta Młynarczyk z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej. Na spotkaniu obecny był Pan Grzegorz Wójcik  – Radny Powiatu Limanowskiego zamieszkały w Mszanie Dolnej. Uczniowie klasy VI zapoznali się z formami ochrony przyrody na terenie Powiatu Limanowskiego, udziału człowieka w kształtowaniu postaw ekologicznych. Szczególną uwagę podczas zajęć zwrócono uczniom na piękno otaczającej  nas najbliższej przyrody . Szkoła otrzymała zestaw pojemników do segregacji śmieci oraz oczyszczacz powietrza.
Dziękujemy.