OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/21 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1.

   

W piątek (25.06) o godz. 8.00. Msza św. dziękczynna na zakończenie Roku szkolnego w kościele Miłosierdzia Bożego  w Mszanie Dolnej.    Rodzice decydują o udziale dziecka w nabożeństwie.                                                                                   Uczniowie klas 0-III pozostają pod opieką Rodziców podczas Mszy św.  i  w drodze do i z kościoła.                                            Uczniowie klas IV- VIII za zgodą Rodziców przychodzą samodzielnie lub   z Rodzicami.           Po zakończeniu Mszy Świętej spotkania w szkole.                 

Szkoła zapewni bezpieczeństwo na przejściach na ul. Kopernika i na ul. Tolińskiego.                                

W trosce o bezpieczeństwo uczniów w dniu 25 czerwca br. nie planujemy organizacji uroczystego apelu na zakończenie roku szkolnego 2020/21.

 1. Uczeń (lub Rodzic) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej może odebrać świadectwo indywidualnie lub podczas spotkania z Wychowawcą klasy w dniu                 25 czerwca oraz  w innych niżej podanych terminach.
 2. Harmonogram odbioru świadectw i spotkań z Wychowawcami w dniu 25 czerwca 2021 r.
LP. KLASA GODZINA MIEJSCE  
1. VIIIA 9.30 – 10.30 Hala sportowa Pożegnanie absolwentów przez dyrekcję szkoły, wręczenie nagród. Spotkania z Wychowawcami                     w podzielonej części hali
2. VIIIB
Klasy VIIIA i VIIIB wchodzą od strony parkingu (kuchni) , wychodzą                  od strony ul. Konopnickiej.
Wejścia do szkoły dla pozostałych klas

Wejście nr 1 –  ul. Sienkiewicza (wejście główne do szkoły)

Wejście nr 2 – ul. Konopnickiej (wejście przez boisko szkolne)

 

3. VIIA 9.00 -9.40 Sala nr17 Wejście nr 2
4. VIIB 9.00 -9.40 Sala plastyczna Wejście nr 1
5. VIIC 9.00 -9.40 Sala nr 6 Wejście nr1
6. VIA 9.00 – 9.30 Sala harcówka Wejście nr1
7. VIB 9.00 -9.30 Hala –s. I p. od strony parkingu
8. VIC 9.00 – 9.30 Sala nr13 Wejście nr1
9. VA 9.00 – 9.35 Sala nr14 Wejście nr1
10. IVA 9.00 – 9. 40 Sala nr 15 Wejście nr 2
11. IV B 9.00 – 9. 40 Sala 16 Wejście nr 2
12. IVC 9.00 – 9. 40 Hala –fitness /parter od strony parkingu
13. IIIA 9.00 – 9. 40 Sala 8 Wejście nr1
14. IIIB 9.00 – 9. 35 Sala 9 Wejście nr 2
15. II A 9.00 – 9. 40 Sala 12 Wejście nr1
16. II B 9.00 – 9. 35 Sala 7 Wejście nr1
17. IIC 9.00 – 9. 40 Sala 5 Wejście nr 2
18. IA 9.00 – 9. 45 Sala 4 Wejście nr 2
19. IB 9.00 – 9. 45 Sala 10 Wejście nr 2
 1. Zakończenie roku szkolnego w Oddziałach Przedszkolnych w SP-1 odbędzie się 25 czerwca w małej Sali gimnastycznej w budynku szkoły.

– Oddział 01 – wychowawca  P. M. Lulek  – godz. 9.00

– Oddział 02 – wychowawca  P. E. Adamczyk –godz. 10.30

 1. Dodatkowe terminy indywidualnego odbioru świadectw.
 • poniedziałek- 28 czerwca w godz. 9,00 -11.00 podczas dyżuru Wychowawców w sali podanej  na szkolnej tablicy ogłoszeń.
 • Od 1 do 9 lipca w sekretariacie szkoły w godz. 9.00- 15.00
 1. Obowiązki Ucznia i Rodzica w dniach odbioru świadectwa.
 • Korzystanie z maseczek ,odkażenie rąk przy wejściu do szkoły, hali.
 • Zachowanie wymaganego dystansu społecznego.
 • Wchodzenie i wychodzenie do szkoły/hali wg. godziny i podanej ulicy (strony) wejścia.
 • Rodzice mogą uczestniczyć w spotkaniu tylko w przypadku pożegnania klas ósmych i na spotkaniu kl. I-III oraz oddziałów przedszkolnych.
 1. Rodzice decydują o wyborze terminu odbioru świadectwa.
 2. Obowiązkiem szkoły jest stosowanie się do procedur bezpieczeństwa w związku     z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                                        i zwalczaniem COVID-19.

………………………………………………………………………………

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000086101.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000879/O/D20210879.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000090501.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000095701.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000101301.pdf