Grzegorz Pajdzik laureatem powiatowego konkursu matematycznego „Maraton Matematyczny”

12 maja 2021 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej odbył się etap finałowy konkursu matematycznego „Maraton Matematyczny”, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły: Paulina Nowakowska oraz Grzegorz Pajdzik. Do finałowego etapu konkursu zostało zakwalifikowanych 30 uczniów powiatu limanowskiego z najwyższą ilością punktów uzyskanych po I etapie. Zmagania konkursowe I etapu trwały od 15 lutego do 23 kwietnia 2021 roku i polegały na rozwiązywaniu zadań zamkniętych w każdy poniedziałek, środę i piątek miedzy godziną 12:00 – 23:59. Celem konkursu było rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania „Królową Nauk” oraz  pokazanie, że przy odrobinie chęci każdy uczeń może polubić i zrozumieć matematykę, a co za tym idzie nie będzie bał się zastosować jej w życiowych, praktycznych sytuacjach.

W finałowym etapie konkursu wielki sukces odniósł uczeń naszej szkoły Grzegorz Pajdzik zajmując premiowane 2 miejsce. Ranga konkursu jest tym większa, że jego uczestnicy musieli wykazać się wiedzą matematyczną wykraczającą znacznie poza program nauczania szkoły podstawowej, jak również systematycznością, błyskotliwością oraz szybkością udzielania odpowiedzi. Wysokie miejsce oraz cenne nagrody zrekompensowały ogrom pracy włożony w przygotowanie do konkursu.

Monika Jurczak-Ślaga