Ogłoszenie Dyrektora Szkoły w sprawie rekrutacji

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Mszanie Dolnej w sprawie rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022.

Sekretariat szkoły prowadzi zapisy od 1 marca do 31 marca 2021 r. w godz. od 8.00 do 15.00.

1. Do klas pierwszych szkoły podstawowej przyjmujemy dzieci z obwodu szkoły: 

–  dzieci 7-letnierocznik  2014

 –  dzieci 6 – letnie – rocznik  2015, których rodzice złożą wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie do klasy pierwszej. Warunkiem przyjęcia dziecka jest:  – korzystanie dziecka  z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/21 albo – dziecko posiada opinię PPP o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki.  

2. Do oddziałów przedszkolnych przyjmujemy dzieci z terenu Miasta Mszana Dolna

–  dzieci 6-letnie – rocznik 2015  i dzieci 5-letnie  – rocznik 2016

Uczniowie spoza obwodu szkoły i Miasta Mszana Dolna będą przyjmowani w miarę posiadanych miejsc, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce /dokumenty oraz w sekretariacie szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

tel. 18 33 10 101, email: sekretariatsp1@op.pl

………………………………………………………………………………..

Przychodząc do szkoły należy stosować się do zaleceń sanitarnych  wynikających z zagrożenia COVID-19.