Ogłoszenie Dyrektora szkoły z dnia 14 stycznia 2021r.

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 11 stycznia br. od poniedziałku, 18 stycznia uczniowie z klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej.

Szkołę obowiązują: Zasady funkcjonowania szkoły w czasie epidemii przygotowane  zgodnie z wytycznymi  MEiN, MZ i GiS. (podane w dzienniku elektronicznym).

 Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej Nr 1 od 18 I 2021 r.

  1. Odddziały Przedszkolne działają bez zmian.
  2. Zajęcia w klasach I-III prowadzone będą zgodnie z planem lekcji  obowiązującym  do 9 XI 2020 r. zamieszczonym w dzienniku elektronicznym.

2a. Godziny rozpoczęcia zajęć I zmiana

Nr lekcji czas trwania
1.   7.50 –   8.35
2.   8.45 –   9.30
3.   9.40 – 10.25
4.  10.35 – 11.20
5.  11.35 – 12.20

 

2b. Godziny rozpoczęcia zajęć II zmiana

Nr lekcji czas trwania
4.   10.45 – 11.30
5.   11.45 – 12.30
6.    12.45 – 13.30
7.    13.35–14.20
8.    14.25 –  15.10
9.    15.15 – 16.00

2c. Wejścia do szkoły:  Wejście nr 1 od ul. Sienkiewicza –kl. II i III.

Wejście nr 2 od ul. Konopnickiej (przez boisko szkolne) kl.0 i I.

3. Świetlica szkolna czynna od 6.30- 16.30.        

4. Biblioteka szkolna zaprasza w godzinach pracy.

5.  Zgodnie z planem (stacjonarnie) i w uzgodnieniu z rodzicami (IV-VIII) prowadzone są zajęcia specjalistyczne i indywidualne.

6. Klasy IV-VIII  nadal realizują nauczanie zdalne zgodnie z Procedurą nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej Nr 1 dla klas IV-VIII z dnia 26 X 2020 r.(ze zmianami obowiązującymi od 9 XI 2020 r. z bieżącą aktualizacją), które są zamieszczone w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty/Nauczanie zdalne. Zgodnie z ustalonym sposobem organizacji zajęć zdalnych w klasach IV-VIII, od 18 I 2021 r. zajęcia  prowadzimy wg I tygodnia. (będą na bieżąco podawane w dzienniku elektronicznym).

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30.

W każdej sprawie szkolnej prosimy o kontakt z wychowawcą klasy, dyrekcją, sekretariatem – tel.18 33 10 101, e-mail: sekretariatsp1@op.pl

Z poważaniem

Dyrekcja szkoły