Ogłoszenie Dyrektora szkoły z dnia 27 listopada br.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
Nauka zdalna w szkołach przedłużona została do 3 stycznia 2021 r.

Do 3 stycznia 2021r. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I – VIII szkół podstawowych,  oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.
W dalszym ciągu obowiązuje Procedura nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej dla klas I-VIII ogłoszona przed 9 listopada 2020r., która jest podana w dzienniku elektronicznym oraz na stronie szkoły- w zakładce Dokumenty->Nauczanie zdalne.
Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci (kl. I-III) osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W bibliotece szkolnej można wypożyczać lektury i inne książki w godz. pon.-czw. 8.00 – 14.00, piątek 8.00 – 13.00.
Sekretariat szkoły czynny w godzinach pracy.
W każdej sprawie szkolnej prosimy  o kontakt z wychowawcą klasy, z sekretariatem-  tel.18 33 10 101, e-mail:
sekretariatsp1@op.pl.