Organizacja świetlicy 2020/2021

Drodzy Rodzice !

Szkoła organizuje świetlicę dla dzieci, które muszą pozostać w szkole ze względu na:

*czas pracy rodziców

* organizację dojazdu do szkoły

* inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki
w szkole.

OBECNOŚĆ UCZNIÓW ZAPISANYCH DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W OKREŚLONYCH PRZEZ RODZICA GODZINACH JEST OBOWIĄZKOWA !