Wyniki rekrutacji uczniów do klas pierwszych

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej uprzejmie informuje, że do klas pierwszych szkoły podstawowej zostali przyjęci wszyscy uczniowie, szkoła nie posiada wolnych miejsc. Do oddziałów przedszkolnych zostały przyjęte wszystkie dzieci, szkoła posiada jeszcze wolne miejsca.

O terminach spotkań organizacyjnych dla rodziców przyszłych klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych powiadomimy w późniejszym terminie.

Zapytania proszę kierować na: sekretariatsp1@op.pl 

Z poważaniem 

dyrektor szkoły

Anna  Górska